Förebyggande av avfall

avfallstrappa

Vill du stå på sändlistan för utskick från nätverket Förebyggande av avfall? Kontakta maria.larsson [ at ] miljodialog.se eller info [ at ] hutskane.se

Nätverket Förebyggande av avfall har funnits sedan 2015. I nätverket diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör-/producentnivå. Nätverket träffas två gånger per termin. Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds universitet. På nätverkets sändlista finns ett 40-tal personer och deltagarantalet vid mötena brukar vara 12–18 personer. Träffarna fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet.

Sammankallande i nätverket är Maria Larsson, Marla Miljödialog: maria.larsson@miljodialog.se
Här presenterar sig Maria!

 

Här finns material från nätverkets träffar 2020:

Förebyggande nätverksträff 201118

Nytt åtgärdsprogram miljömål avfallsförebyggande 20201118rev1

Grupp 1 Cirkulär ekonomi

Grupp 2 Avfallsförebyggande

Grupp 3 Matsvinn och avfallsförebyggande

SLUTRAPPORT-underlag-for-utveckling-av-policy-forebyggande-final 2019

 

200922 Dagordning för nätverksträff

Nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och Agenda 2030

Förebyggande av avfall i Lund

Arbete mot matsvinn, Skurups kommun

 

Nätverkets träffar 2019
28 februari, 2 maj, 3 september och 20 november

Nätverkets dokumentation:

180926 Corvellec

180523 Förebyggande nätverksträff

180301 Minnesanteckningar

180301 Per Stoltz

180301 Susanne Dahlberg

171128 Minnesanteckningar

171128 Hållbar Utveckling Skåne

171128 Circles och byggavfall

171128 Avfallsförebyggande i hushållen

171128 Returen som metod

171128 ReTuren_process and organizational learning

171128 Co Design in co production processes jointly articulating and appropriating infrastructuring and commoning with civil servants(1)

170901 JLRichter

170901 Hervé Corvellec

170901 Bendahl Karlsson

170621Ystadbostäder

170621 Larsson

170302 Larsson

161209 Minnesanteckningar

PDF-filen med Per Stoltz presentation av IKEA finns hos HUT Skåne. Skicka ett mejl till helena.thelander@hutskane.se så får du den i mejl-boxen!

161209 Carl Enqvist, Skanska

160929 Minnesanteckningar

Artikel publicerad i Waste Management: A performative definition of waste prevention – Corvellec, WM_2016_DOI

160511 Minnesanteckningar

160511 Ebba Sellberg

160511 Maria Larsson

160308 Minnesanteckningar

150929 Minnesanteckningar

150929 Tommy Persson

150929 Anna Vilén

150519 Minnesanteckningar

150519 Ystad Avfallsenheten

150318 Minnesanteckningar

150318 Lunds Renhållningsverk

150318 Uppföljning av pilotfamiljerna i projektet SkitLite

150318 Nationella avfallsförebyggande nätverket

141125 Minnesanteckningar

141125 Jenny Westin

141125 Åsa Lindskog

141125 Susanna Winblad

140923 Minnesanteckningar

140923 Off2Off

140923 DinFabrik

140923 AvfallSverige

140429 Minnesanteckningar

140429 Tommy Persson

140429 Sandra Persson

140429 Dolores Öhman

140429 Anna Vilén

140211 Minnesanteckningar

140211 Kenneth Gyllensting

140211 Kommunikationsstrategi Pre-waste

140211 Pre-waste_synthesis-report

131105 Minnesanteckningar

131105 Hervé Corvellec

130918 Minnesanteckningar

130918 Maria Larsson

130918 Britt-Marie Fagerström

130918 Susanne Dahlberg

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara