Cradlenet Syd

Cirkulär ekonomi i Skåne är ett nätverk för alla som intresserar sig för möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa en mötesplats och ett forum där vi byter erfarenheter och lär oss nytt tillsammans.

PÅ GÅNG:
Välkommen på frukostträffar tillsammans med Sustainable Business Hub!

Onsdagen 24 april
Cirkulär Ekonomi – framtidsspaningar om hur ett samhälle baserat på återanvändning och cirkulära flöden kan se ut.
Kl. 07:30-09:00, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö
Anmälan: communication@sbhub.se
Inbjudan: Cirkular_ekonomi_framtidsspaningar_frukostmöte_190424

Tisdagen 30 april
Cirkulär Ekonomi- en balanserad tillväxtmodell?
Kl. 07:30-09:00, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö
Anmälan: communication@sbhub.se 
Inbjudan:
 Cirkular_ekonomi_tillväxtmodell_frukostmöte_190430

Vill du stå på sändlistan för utskick från nätverket Cradlenet Syd? Kontakta lisa.necksten [ at ] hutskane.se

Dokumentation från tidigare möten

171016 Minnesanteckningar