Cradlenet Syd

Cradlenet Syd 

Cradlenet Syd startade januari 2018 och finns i Skåne och verkar för Skåne och angränsande län. Det lokala nätverket drivs av Hållbar Utveckling Skåne. Cradlenet Syd välkomnar alla och vill vara en plattform och mötesplats för alla som är intresserade av cirkulär ekonomi. Craldenet Syd är en del av det nationella Cradlenet, gå in på Cradlenets hemsida för mer information.  

Det lokala nätverket anordnar nätverksträffar, i form av bland annat frukostmöten, föreläsningar och seminarier med syfte att sprida kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi, främst lokalt i Skåne och södra Sverige.  Nätverket verkar utifrån medlemmarnas intressen och du som medlem har möjlighet att påverka innehåll och vara med och forma våra aktiviteter. 

I våra mailutskick får du veta mer om hur olika aktörer i Skåne arbetar med cirkulär ekonomi, vilka projekt som pågår, seminarier, utbildningar och konferenser som hålls inom området, både i Skåne och andra delar av Sverige. Vill du stå med på sändlistan för utskick och nyhetsbrev från nätverket Cradlenet Syd, anmäl dig här!

Är du intresserad av att delta på framtida träffar eller vill du bjuda in Cradlenet Syd för att presentera och diskutera cirkulär ekonomi i din verksamhet? Hör då av dig till: helena.nilsson@hutskane.se