Social hållbarhet

Social Hållbarhet hade sin första träff den 2 mars 2011.
Under våren 2012 hölls tre träffar.

”Vilket fantastiskt jobb ni har gjort! Ni ska ha stort tack!
Det är till stor nytta både för oss i kommissionens sekretariat samt för författaren själv.”

Så skriver Erika Pettersson från Kommissionens sekretariat som svar på kommentarerna från HUTs temagrupp Social hållbarhet. Temagruppen är referensgrupp för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Vi kommer att fortsätta läsa, diskutera och kommentera olika rapporter som kommissionärerna producerar. Kommissionen ska lämna sin slutrapport till kommunstyrelsen i december. Det blir stimulerande, inspirerande och lärorika möten i temagruppen.

Nätverkets kontaktperson är: Birthe Müller, birthe.muller [ at ] hutskane.se

Alla är välkomna på nätverkets träffar!

Filer och länkar:
051006 Styrelsediskussion om social hållbarhet

110302 Minnesanteckningar

110405 Minnesanteckningar