Våtmarker

Under 2006 drivs arbetet med Skånes våtmarker i projektform. Se vidare under Projekt i Huvudmenyn.

Temagruppen arbetar för att öka samverkan inom våtmarksarbetet i Skåne med syfte att öka kvalitén på och antalet anlagda våtmarker i det skånska landskapet.

Kontaktperson:
Charlotte Lindstrom