Lokalt Miljömålsarbete

I ett flertal kommuner i Skåne pågår just nu ett intensivt arbete med att bryta ner mijömålen på lokal nivå.

Ett antal kommuner har information tillgänglig på sina webbplatser som kan vara till nytta både för de boende i den egna kommunen men även för andra kommuner som arbetar med eller ska börja arbeta med sina egna miljömål. Här hittar ni länkar till en del av dessa.

Filer och länkar:
» Burlövs kommun

» Kristianstad kommun

» Lunds kommun

Tips och idéer

Här lägger vi ut information som kommit fram under temagruppens aktiviteter och som vi tror att ni kan ha nytta av. Det kan gälla allt från föreläsares presentationer och tips till länkar till intressanta webbplatser.

Filer och länkar:
» Klimatkommunernas webbplats  Klimatkommunerna är ett nationellt nätverk för kommuner som bestämt sig för att arbeta aktivt för att minska sina koldioxidutsläpp. Fem skånska kommuner är med i nätverket: Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och Hässleholm.

» Handledning för koldioxidinventering från Växjö Växjö kommun är en föregångare när det gäller att arbetet med minskade koldioxidutsläpp. I sitt arbete har de utvecklat former för inventering av utsläppen som de nu delar med sig av till er alla.

» Mall för beräkning av koldioxidutsläpp från Växjö