Kommunalt miljömålsarbete

De nationella miljökvalitetsmålen antogs redan 1 april 1999. De innebar att de stora miljöproblemen skulle vara lösta inom en generation, eller trettio år.

Länsstyrelsen i Skåne län har brutit ner de nationella målen på regional nivå och Skånes regionala miljökvalitetsmål presenterades den 1 december 2003.

Nu arbetar de flesta av Skånes kommuner med att bryta ner mijökvalitetsmålen på kommunal nivå. För att underlätta det arbetet beslöt HUT Skånes föreningsstämma i mars 2004 att initiera en temagrupp som kan fungera som en mötesplats för till exempel diskussioner och föreläsningar. Gruppen träffades senast den 15 september i Hässleholm och information om nästa träff som äger rum i Ängelholm kommer senare.

Kontaktperson:
Maria Larsson

Dokumentation
Här hittar du minnesanteckningar och annan information från temagruppens träffar.

Filer och länkar:
» Minnesanteckningar 17 november 2005

» Presentation Länsstyrelsen 17 november 2005

» Exempel Eslöv 17 november 2005

» Exempel Ystad 2 mars 2005

» Växthuseffekt på Skåne den 2 mars 2005

» Miljöbokslut Ängelholm den 2 mars 2005

» Exempel Ängelholm den 2 mars 2005

» Gruppdiskussioner den 2 mars 2005

» Minnesanteckningar den 15 september 2004