Demokrati

Temagruppen Demokrati arbetar med frågor som rör kopplingen demokrati och hållbar utveckling. Temagruppen är för tillfället vilande.

Den 6:e maj 2004 under Skåne Social Forum i Lund anordnade gruppen halvdagsseminariet ”Kommer EUs nya grundlag och Framtidskonventet att öka det folkliga inflytandet?”

Med Framtidskonventet inbjuds för första gången EUs medborgare direkt till det politiska bordet. Vad innebär det för frivilligorganisationer och nya sociala rörelser som vill vitalisera demokratin?

Läs mer genom att klicka på EU-seminarium i högerspalten!

Kontaktperson för demokratigruppen: Katarina Pelin

Kommer EU:s nya grundlag och Framtidskonvent att öka det folkliga inflytandet?

 Magnus Jarneck                       Hans Abrahamsson                    Åsa Kosteniemi

Den 6 maj 2004 anordnade HUT Skånes temagrupp Demokrati ett seminarium som belyste kopplingen mellan demokrati och framtagandet av EUs nya grundlag och Framtidskonventet. Seminariet anordnades under Skåne Social Forum i Lund.

Förutom intressanta föreläsningar av Jens Sjölander från HUT Skåne, Magnus Jerneck från Lunds universitet och Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet, så innehöll förmiddagen även en interaktiv föreställning av föreningen MANC och dessutom en livlig diskussion mellan föreläsare och publik.

Seminariet sponsrades av EU 2004-kommittén, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan samt ABF Skåne.

Filer och länkar:
» Dokumentation

Här hittar du återgivningar av föreläsningarna som genomfördes under seminariet.

Vem bestämmer vem som får bestämma?

           

En konferens om hållbar utveckling och demokrati från Svedala till Bryssel.

Den 28 april 2003 arrangerade vi ett seminarium om demokrati och hållbar utveckling i ett EU-perspektiv. Ett sjuttiotal deltagare slöt upp och lyssnade bland annat till Sverker C. Jagers från Göteborgs universitet, Håkan Hydén och Minna Gillberg från Lunds universitet, Matti Kortelainen från KoopUtveckling i Skåne samt Björn Jönsson och Petra Wilhelsson från Svedala kommun.

Eftermiddagen ägnades åt en diskussion inom frågeställningarna: Hur kan individens intresse för samhällsutvecklingen stimuleras? Hur kan samhällsapparaten fungera som möjliggörare istället för ett hinder? Kan staten ensam garantera en levande och hållbar demokratisk samhällsutveckling? Eller är det bland andra organisationer, folkrörelser, företag och medborgargrupper som demokratin ska vitaliseras?

Filer och länkar:
» Dokumentation

Projektinventering

Filer och länkar:
» Projektinventering

Under 2003 genomförde Jens Sjölander en inventering av pågående demokratiprojekt i Skåne. Resultatet av inventeringen finns att ladda ner här.