Medlemsavgifter 2019–2020

Medlemsavgiften är avhängig typ av organisation samt antalet anställda/medlemmar/invånare som finns i verksamhet. Medlemskap gäller (om inte annat avtalats) för verksamheten i regionen och antalet anställda/medlemmar räknas därefter.

Kommuner (antal invånare) Årsavgift (kr)
< 15 000 2 900
15 000–19 999 4 300
20 000–49 999 6 500
50 000–149 999 10 800
≥ 150 000 14 400

 

Företag, statliga myndigheter, stiftelser (antal anställda i Skåne län) Årsavgift (kr)
1 700
2–9 1 400
10–49 4 300
50–100 7 200
>100 10 000

 

Ideella organisationer (antal medlemmar i Skåne län) Årsavgift (kr)
<200 400
200–999 1 100
≥1 000 2 100

 

Universitet, högskolor (antal studenter i Skåne län) Årsavgift (kr)
<15 000 10 000
≥15 000 14 400

 

Övriga Årsavgift (kr)
Region Skåne 14 400
Länsstyrelsen Skåne 14 400
Kommunförbundet Skåne 10 000
Branschorganisationer 10 000
Skånska folkhögskolor i samverkan 10 000
Medlemskap privatperson 0