Medlemmar A-Ö

 • ABF Skåne stärker och utvecklar folkbildningen i Skåne utifrån ABFs idéprogram, ABFs grundvärderingar och pedagogiska och metodiska förhållningssätt. Vi stödjer och skapar motivation hos ABF-avdelningarna och medlemsorganisationerna till att stärka och utveckla det lokala demokratiarbetet. Vi breddar kulturintresset i samhället, ökar delaktigheten i kulturlivet samt främjar kulturupplevelser och eget skapande. ABF i Skåne består idag av 9 lokalavdelningar. Avdelningarna arrangerar lokalt studiecirklar i bland annat konsthantverk, musik, hälsa, språk, men arrangerar också konserter, debatter, föreläsningar, teaterföreställningar.
 • Accus erbjuder ett brett utbud av skyltlösningar både för inomhus- och utomhusmiljö. Vi finns i Malmö, men har Sverige och ibland hela världen som arbetsplats. Med fokus på design, kvalitet, hållbarhet och inte minst nöjda kunder skapar vi skyltar som förstärker och förmedlar varumärken och budskap. Och skyltar som vägleder och informerar. Vårt stora utbud av kvalitativa material tillsammans med beprövad och driftsäker teknik gör skillnad för slutresultatet.
 • Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar gränsöverskridande mellan kultursektorn och naturvetenskapen med att utforska och nyskapa sammanhangen mellan natur, kulturarv och vårt omgivande landskap. Vårt mål är att inspirera till nyfikenhet på världen vi lever i och till kreativt medskapande i en hållbar utveckling.
 • Bauer Watertechnology AB tillhandahåller en vattenbehandlingsteknik som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem betydligt.
 • Bromölla kommun
 • Burlövs kommun
 • Crossmedia Events arrangerar mässor, seminarier och konferenser om aktuella ämnen som berör, ofta med hållbarhet som tema. Genom att bjuda in spännande och fascinerande talare som kan sina ämnen garanterar vi hög kvalitet och givande möten. Vi riktar oss mot offentlig sektor, myndigheter, företag och privatpersoner.
 • Den goda jorden
 • Ekoll AB arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård, främst våtmarker, dammar, sjöar och vattendrag men även med angränsande landområden
 • Ekologgruppen i Landskrona AB.
 • Eslövs kommun profilerar sig genom begreppen Närhet, Mångfald och Bärkraft. Kommunen är ekokommun sedan 1993.
 • Expertcentralen gör det enklare för kommuner att vara experter på de varor och tjänster som de ska upphandla. Hos Expertcentralen kan de boka oberoende experter med kunskaper inom ett stort antal upphandlingsområden.
 • GBA Arkitektur
 • Helge å Model Forest
  Model Forests grundtanke bygger på partnerskap mellan intressenter, landskapsperspektiv och hållbart brukande. Ett av konceptets viktigaste syfte är att skapa ett neutralt forum för delaktighet och samverkan mellan landskapets aktörer. Dialog mellan intressenter för att lösa gemensamma frågor är utgångspunkten. Men även förmedling av befintlig kunskap och stödja forskning och undersökningar för ny kunskap. Ledorden för Helgeå Model Forest är Skog, Vatten och Brukande.
 • Helsingborgs stad
 • Hållbar idé startade för drygt 15 år sedan med verksamhet främst i Västsverige. 2013 flyttade företaget till Skåne och Ängelholm. Våra projekt finns både inom både offentlig och privat verksamhet, exempelvis inom miljörätt, miljöledning och integrering av ledningssystem, utbildning och processledning och alltid med fokus på hållbar utveckling. Den senaste produkten är en verktygslåda som kallas omställningsverkstad.
 • Hållbart Byggande i Syd – För byggande och arkitektur i ett mer ekologiskt och hållbart samhälle
 • Hässleholms kommun
 • Höganäs kommun
 • Högskolan Kristianstad
 • Hörby kommun
 • Höörs kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan 1966 arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier. Bredden på verksamheten i kombination med det tvärvetenskapliga arbetssättet gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som svar på ytterst specifika problem.
 • Karl-Erik Grevendahl Development AB arbetar med förändringsprocesser med fokus på hållbar utveckling. Drivkraften är att se positiv förändring uppstå när olika människor och kompetenser sammanförs.
 • Klippans kommun
 • Kommunförbundet Skåne
 • Kristianstads kommun
 • Kävlinge kommun
 • Landskrona kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lomma kommun
 • Lunds kommun
 • Lunds stift
 • Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige.
 • Länsstyrelsen Skåne är en myndighet med verksamhet inom många samhällsområden och regeringens företrädare i länet.
 • Malmö Universitet
 • Malmö stad
 • Marint Kunskapscenter i Malmö
 • Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i arbetet för att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.
 • Medborgarskolans Skånedistrikt
 • Miljöpartiet de Gröna i Skåne
 • Naturskyddsföreningen i Skåne
 • NBV är Sveriges äldsta studieförbund (bildat 1895). NBV Skåne arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, demokrati, folkhälsa, hållbarhet och integration. Vi har även bland annat en stor asyl-verksamhet med vårt eget material Svenska från dag ett.
 • Osby kommun
 • Pecan Studio är ett arkitektföretag i Lund med inriktning på miljöanpassade bostäder och hållbar planering.
 • Perstorps kommun
 • Profilkassar tar fram unika och ändamålsanpassade flergångskassar i olika material. Vi arbetar direkt med våra producenter – utan mellanhänder och är med från idé till leverans. ISO9001, ISO14001 och SA8000 certifierad tillverkning.
 • Region Skåne
 • Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
 • Resilient Regions Association – en neutral arena, med fokus på att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar. Helt enkelt ett mer resilient samhälle.
 • Röstånga Tillsammans är en ideell paraplyförening som verkar för samarbete och utvecklings i Röstångabygden, Skåne. Vi verkar tvärsektoriellt – inom näringsliv/turism, boende, attraktionskraft och livskvalitet, natur- och kulturfrågor.
 • Sensus Skåne-Blekinge
  Sensus är ett rikstäckande studieförbund som arbetar med perspektiven Livsfrågor, Mångfald och Globala frågor. Sensus Skåne-Blekinge har folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne och Blekinge.
 • Simrishamns kommun
 • Simsalabim Förvandlingsdesign vill inspirera till ett mer hållbart liv genom att visa på möjligheter med återanvändning. I små och stora förvandlingsuppdrag från såväl företag som kommuner, hjälper vi till med design och förvandling av exempelvis gamla möbler. I mån av tid erbjuder vi kurser och föreläsningar för både privatpersoner och företag och är alltid nyfikna på hållbara samarbeten.
 • Sjöbo kommun
 • Skurups kommun
 • Skånes Kärngårdsförening
 • Skånska Folkhögskolor i Samverkan
 • SLU
 • Smart Green Station AB utvecklar en serie av moduler som interaktiva mötesplatser, cykelparkering, busshållplatser och väderstationer. Stationerna skapar kommunikationsmöjligheter mellan människor och kan med hjälp av sensorer även fungera som en plattform för forskning och mätning. Varje modul är utrustad med wifi, USB-uttag, kommunikationsskärm, laddningsuttag för bl a. elcyklar, belysning, sensorer för mätning och mycket mer och drivs med solceller.
 • Sparbanken Syd är en äkta sparbank. Det innebär att vi inte har några aktieägare och inga bonusar. Vi har inga kopplingar till någon annan storbank. Vi tycker att vinsten från vår verksamhet ska investeras där den gör nytta för en hållbar tillväxt i vår region. Håller du med?
 • Sportfiskarna, region syd
  Sportfiskarna är sportfiskets och fiskevårdens intresseorganisation. Det är en demokratskt uppbyggd ideell organisation med cirka 50.000 medlemmar. Förbundets motto är: Frisk fisk i friska vatten!
 • Staffanstorps kommun
 • Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation, med årligt anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av vår verksamhet. Vår arena är 10 000 hektar mark, där närmare tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används för våra strövområden, men vi bedriver också skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna.
 • Stiftelsen TEM arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på CSR, miljö och hållbart företagande. Genom utbildningar, rådgivning och nätverk stöttar vi organisationer som vill nå nästa nivå i sitt hållbarhetsarbete
 • Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge
 • Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet
  Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största och mest lokala studieförbund. Vi har verksamhet i Skånes alla kommuner och samarbetar med många organisationer med inriktning på hållbar utveckling, landsbygd, funktionsnedsättning och kulturarv.
 • Svalövs kommun
 • Svedala kommun
 • Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900.000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Tillsammans med kommunernas VA-organisationer driver Sydvatten skolprojektet Drick kranvatten, drickkranvatten.se
 • Sysav
 • Tomakulla Partners AB bistår företag och organisationer med råd, stöd och utbildning vid förändringsarbete, verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på hållbar utveckling.
 • Tomelilla kommun
 • Tomorrow Today – strategiska rådgivare för företags arbete med CSR, hållbarhet och verksamhetsutveckling.
 • Trelleborgs kommun
  Agenda 21-kontoret i Trelleborg arbetar för en ökad miljömedvetenhet bland kommunens verksamma samt för en hållbar utveckling av Trelleborgs kommun.
 • Un Filo di Seta
  Un Filo di Seta är ett hållbart herrskrädderi i Malmö. Amanda Andersson är herrskräddare med gesällbrev och köper in vintagekläder från Skånes Stadsmission som hon syr om till modern passform.
 • Ystads kommun
 • Åstorps kommun
 • Ängelholms kommun
 • Östra Göinge kommun