Bli medlem!

 

Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället här i Skåne. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade. Tyngden och drivkraften bakom Hållbar Utveckling Skåne bygger på våra medlemmars engagemang. Kom med och påverka du också!

Medlemskap beslutas av styrelsen.

Skicka ett mejl med nedanstående information till info@hutskane.se

1. Namn på din organisation eller företag

2. Organisationsnummer

3. Typ av organisation (kommun, statlig myndighet, universitet/högskola, företag, ideell organisation, enskild person, eller annat än ovanstående)

4. Antal anställda/medlemmar/invånare:

5. Namn på kontaktperson

6. Adress, postnummer, ort

7. Telefon

8. E-postadress

9. Kort presentation av er verksamhet (cirka 400 tecken)

10. Er logga, högupplöst, helst i eps-format