HUT Stipendium 2012

Mottagningsskolan Mosaik i Malmö fick stipendiet 2012. Skolan vill ge eleverna möjlighet att med kamera och video bygga en berättelse med eget material. Det ska bli en vandringsutställning som ska ge många en möjlighet att se och reflektera över olika berättelser av nyanlända för att skapa insikt och förståelse.