27 mars i Hässleholm: Konsumtion och avfall

500 kg avfall per person och år idag jämfört med 25 kilo i början av 1900-talet. Avfallsmängden ökar i takt med konsumtionen och riskerar att fördubblas till år 2030. Kommunerna blir bättre och bättre på att ta hand om avfallet, men hur vänder vi trenden när många inte ens ser något samband mellan konsumtion och avfall?

Ladda ner inbjudan

Dokumentation – presentationer och minnesanteckningar:

Dolores Öhman

Helena Thelander

Susanne Dahlberg

Maria Larsson

Britt-Marie Fagerström

 

Varför uppstår avfall?

Anteckningarna på whiteboarden

Beteendeförändringar