25 april i Lund: Vad betyder Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle är en strävan mot en värld utan avfall. Produktionen ska imitera naturens kretslopp och material aldrig förstöras. Biologiskt material återförs till naturen och icke-biologiskt material återförs som råvara i produktionen i eviga cykler.

Välkommen till en seminarie-eftermiddag om Cradle to Cradle. Dagen är ett samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne, Lunds kommun och Lunds stift.
Vi har förmånen att vara i nya Domkyrkoforum som 2011 fick Lunds stadsbyggnadspris samt blev utsedd till en av årets mest intressanta byggnader av tidskriften Form. Eftermiddagen inleds med en kort visning av Domkyrkoforum.

Ladda ner »

Sölve Landéns presentation