Aktiviteter 2011

HUT Stipendium

2011 år stipendium gick till Malin Dicksson på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Projekt hållbar utveckling – tema samhällskunskap svenska
Under nov-jan kommer vi arbeta med hållbar utveckling och belysa dess olika dimensioner. Efter att vi lyft in begreppet i undervisningen vill vi att eleverna gör något praktiskt som dessutom kan integreras i andra ämnen

Uppgiftens syfte:
Eleverna ska förstå begreppet hållbar utveckling och genom olika kommunikativa förmågor och medel kunna förmedla och applicera sina kunskaper i samhället.

Uppgiftens mål:
– Eleverna ska utveckla sina kunskaper inom hållbar utveckling.
– Eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga genom att använda sig av väl anpassad kommunikationsteknik samt olika redovisningsformer.
– Eleverna ska kunna reflektera och dra slutsatser utifrån ett rättviseperspektiv.

Uppgiften
Elevernas uppdrag är att informera olika samhällsmedborgare i Helsingborg om hållbar utveckling. De ska kunna förmedla begreppets betydelse och ge lösningar på hur samhällsmedborgare kan jobba för att den globala utvecklingen ska vara hållbar inom den ekonomiska- , sociala- och framförallt miljömässiga dimensionen. Det är ett grupparbete med ca 5 elever/grupp. Uppdraget består i att informera och hitta olika lösningar för olika samhällsgrupper om hållbar utveckling. Exempelvis kan en grupp besöka ett äldreboende, en annan ett dagis, en tredje hitta en lösning för kommunen, en fjärde ett torg, en femte på biblioteket osv. Fokus kommer ligga i hur just varje målgrupp kan arbeta med att nå en hållbar utveckling.

Eleverna ska efter sina besök skriva reportage eller rapport kring besöken.

För att motivera sina åhörare kan våra elever behöva olika former av rekvisita, material eller marknadsföring. Då temat är hållbar utveckling anser jag att dessa utgifter bör vara låga. Marknadsföringsbiten kan till viss del skötas via sociala medier men då detta inte är ett uttrycksmedel för alla målgrupper kan det vara aktuellt med marknadsföring via foldrar osv.

V 48 – Hållbara utvecklingens tre dimensioner, demografi
V 49 – Utvecklingsländer, fattigdom och resurser
V 50 – Miljö ur ett globalt perspektiv
V 2 – Hållbar utveckling lokalt, miljöverkstad, gruppindelning, starta idéskissande.
V3 – Projektplaner klara omega tis och alfa ons, presentation öppet hus.
V4-5 Arbete + presentationer med vald grupp/företag m.m. Inlämning skrivuppgift.

 

Etiska placeringar

Filer och länkar:
» Amnesty Business Group

» GES

» Göteborgs Universitet

» Kakbanken

» Malmö stad

» SWESIF

 

Workshop om lärande för hållbar utveckling

Dokumentation från dagen finns tyvärr inte tillgänglig här. Mejla helena.thelander@hutskane.se om du har frågor!

Ladda ner inbjudan