Aktiviteter 2009

Att kommunicera hållbar utveckling

Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Stiftelsen TEM och Campus Helsingborg, hälsar dig varmt välkommen till ett spännande seminarium om hållbarhetskommunikation! Hållbar utveckling står idag högt upp på agendan i många sammanhang. Det är inte bara beslutsfattare och miljökämpar som engagerar sig i frågorna. Att kommuner, företag och andra organisationer kommunicerar vad man gör för att skapa ett bättre samhälle, har blivit en självklarhet.

Filer och länkar:
» Program_hållbarhetskomm

 

Närproducerad mat

Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Skånes Djurpark, hälsar dig varmt välkommen till ett inspirerande seminarium om närproducerad mat på eftermiddagen den 25 november 2009. Maten är viktig för oss alla! Maten är inte bara näring, utan kan också vara en upplevelse och i stor utsträckning en klimatfråga. Det finns ett ökande intresse för mat med identitet, den närproducerade småskaliga, och den regionala maten.

Filer och länkar:
» Närproducerad mat_program

 

Skånes framtida klimatarbete

Den 19 januari 2009 anordnades en dialogkonferens/medlemsmöte för Hållbar Utveckling Skåne:s medlemsorganisationer

Här fördes deltagare från medlemsorganisationerna samman med Klimatberedningens
politiker till rundabordssamtal.

Skånes Klimatberednings tio politiker ska komma med förslag på hur Skåne kan anpassas till klimatförändringarna och till hur klimatpåverkan ska minskas. Arbetet pågår och förslagen formas under våren 2009.

Dagens facilitator var Sigge Birkenfalk från Communicans och det är också Communicans som står för dokumentationen.

Filer och länkar:
» Dokumentation 090119 Dialogkonferens

 

Årsmöte

Filer och länkar:
» Inbjudan till stämman 17 april