Medlemsmöten 2008

Spara och slösa – Strategiska vägval i klimatförändringens tid

Filer och länkar:
» Hur ska E.ON minska CO2-utsläppen med 50 procent till 2030?
Mattias Örtenvik, Miljöchef, E.ON Sverige AB

» Energistrategi för Skåne
Johannes Elamzon, Länsstyrelsen i Skåne län

» Vad sker i klimatberedningen?
Gunnar Jönsson, vice ordförande Region Skånes Klimatberedning

» Energieffektivisering – När ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling går hand i hand
Peter Jansson, Energistrateg RegionFastigheter

» Framtiden är förnybar – Energikontoret Skåne som en resurs i regionens energiomställning
Jon Andersson, Verksamhetsledare Energikontoret Skåne