Medlemsmöten 2006

Skånska biobränslen – Vad, Var, Hur & Varför?

Den 13 november lockades 95 deltagare till seminariet Skånska Biobränslen som arrangerades av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Biogas Syd och LRF Skåne.

Oljekommissionens utmaning när deras rapport presenterades under hösten var bland annat en dubblerad produktion av biobränslen till 2050 utan att äventyra de nationella miljökvalitetsmålen.

Vad innebär det för Skåne utifrån tre aspekter: Producenten, Köparen och Miljön/Naturvården? Seminariet bjöd på en mycket intressant förmiddag där sakkunniga presenterade sin syn på saken utifrån vitt skilda perspektiv. Detta följdes av mer specifika workshops under eftermiddagen.

Föreläsarna har varit vänliga nog att låta oss sprida deras presentationer för en bredare publik – så håll till godo!

Filer och länkar:
» På väg mot ett oljefritt Sverige och Skåne
Anders Nylander, Energikontoret Skåne och sekreterare i Oljekommissionen

» Effektiva biobränslesystem – Möjligheter och hinder
Pål Börjesson, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet

» Skånes gröna guld
Mats Hansson, SÖDRA

» Lantbrukets roll i framtidens energiproduktion i Skåne
Åsa Odell, LRF Skåne

» Biogas – En skånsk framtidssaga?
Roland Nilsson, E.ON Gas Sverige AB

» Hur går det för Skånes naturvärden i biobränslets framgångstid
Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald

» Biogasprocessen – Workshop 3
Lovisa Björnsson, Avdelningen för bioteknik, Lunds universitet

» Biodiesel – Workshop 5
Sven Norup

» Biodiesel – workshop 5, minnesanteckningar

» Slutdiskussion

» Program

 

Strategiskt arbete för en hållbar utveckling

Under föreningsstämman 19 april 2006 arrangerade HUT Skåne ett miniseminarium om strategiskt arbete för en hållbar utveckling med föreläsare från Region Skåne och Hållbarhetsrådet.

Här hittar ni dokumentationen!

Filer och länkar:
» Den nationella strategin för hållbar utveckling – Eva Wahlström, Hållbarhetsrådet

» SYNAPS – ett processverktyg för hållbar utveckling – Charlotte Book, Region Skåne