Medlemsmöten 2005

Miljökrav i offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter enorma 320 miljarder kronor per år – och det bara i Sverige. Genom att ställa miljökrav i upphandlingen kan kommuner och andra offentliga aktörer vara en stark drivkraft för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. Offentlig upphandling har, genom sin volym, även potentialen att starta den positiva spiral som leder till utveckling av innovativ teknik och infrastruktur samt till att fler miljövänliga produkter introduceras på marknaden.

Miljökrav i offentlig upphandling var därför temat på HUT Skånes medlemsmöte som gick av stapeln den 13 oktober 2005 på Sundsgården utanför Helsingborg. Seminariet arrangerades i samarbete med Sveriges Ekokommuner, Sveriges kommuner och landsting och Länsstyrelsen i Skåne län.

Över 130 deltagare fick lyssna till intressanta föreläsningar och delta i intensiva diskussioner. Signalerna var tydliga från deltagarna att det behövs erfarenhetsutbyte och utbildningar kring möjligheterna att ställa miljökrav. Förutom det rådde det stor konsensus kring betydelsen av att det fanns en förankring och samverkan mellan organisationens alla delar – politiker, upphandlare och brukare – för att miljöanpassad offentlig upphandling ska kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Dagen blev inte sämre av den hänförande utsikten från konferenslokalen ut över Öresund och en underbart god fisksoppelunch som kunde avnjutas utomhus i den strålande höstsolen.

Här nedan hittar ni dokumentationen – Håll till godo!
Filer och länkar:

» Dokumentation

» På G nationellt – Andreas Hagnell

» EKU-verktyget – Charlotta Frenander

» Mycket miljö för pengarna – Jenny von Bahr

» Attityder till miljökrav vid byggentreprenadupphandlingar – Lina Carlsson

» Att köpa hållbarhet – Åke Persson

» Från ord till bord – Kerstin Andersson