Medlemsmöten 2004

Vattendirektivet

Den 28 oktober 2004 arrangerade vi, tillsammans med LRF Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län ett seminarium under rubriken ”Vattendirektivet – ett seminarium om dialog, samverkan, delaktighet, påverkan, inflytande, samarbete, arbetssätt – vid implementeringen av EU:s vattendirektiv”. Fokus var sålunda inte på lagtexten per se utan på att diskutera samverkansfrågor och -former.

Dagen till ära var vi i Kristianstad, som arbetat aktivt med vattenfrågor under en längre tid. Bland annat i det världskända Kristianstad Vattenrike.

Seminariet lockade ett 60-tal deltagare – alltifrån representanter från myndigheter och kommuner till enskilda markägare.

Vi bjöd på aktuell information från Vattenmyndigheten i Kalmar och Länsstyrelsen samt intressanta föreläsningar från LRF, Svalövs kommun och VASTRA. På eftermiddagen genomfördes en workshop under ledning av Agneta Settervall, Räven & Korpen, kring frågeställningar som deltagarna själva bestämde, där entusiasmen var stor och diskussionernas vågor gick höga.
 
Här är dokumentationen – Håll till godo!

Filer och länkar:
» Referat från föreläsningarna

» OH-presentation Dea Carlsson, Vattenmyndigheten i Kalmar

» OH-presentation Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län

» OH-presentation Lisa Germundsson, LRF Skåne, och Sven Götesson, Näsumprojektet

» Dokumentation Charlotte Lundberg, Svalövs kommun

» OH-presentation Anna Jonsson, VASTRA/Linköpings universitet

» Open Space

Workshopen arrangerades som en variant av Open Space. En introduktion till metoden finns i ovanstående fil.

» Inledning Open Space – Agneta Settervall, Räven & Korpen

» Dokumentation Open Space

Här har vi samlat resultatet av eftermiddagens diskussioner.
» Beskrivning Demokratins ABC