Skåne och den cirkulära ekonomin – vilka workshops vill du gå på?

Web

PARALLELLA WORKSHOPS på konferensen Skåne och den cirkulära ekonomin
Du har möjlighet att delta på två workshops – kl 10.30 och kl 13.00.
Anmäl dig till konferensen

1. Cirkulär upphandling i teori och praktik
Värd: Lunds Universitet, Rättssociologiska Institutionen – Lina Wedin Hansson, fil.dr. i rättssociologi och forskare i hållbar offentlig upphandling

Föreläsare/Facilitatörer:
Teo Zickbauer, Upphandlingssamordnare Ronneby Kommun
Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg, Hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen Jens Thulin, Godsinlösen.

Sessionen innehåller miniföreläsningar kombinerat med övningar relaterat till cirkulär upphandling. Goda exempel från praktiken kombineras med bakgrundsinformation kring cirkulär upphandling. Under sessionen besvaras följande frågor: Vad är cirkulär upphandling? Hur kan man som region eller kommun arbeta med cirkulär upphandling?
Deltagarna och föreläsarna bidrar med sina erfarenheter i övningarna för att identifiera utmaningar och möjligheter med cirkulär upphandling.

2. Cirkulär design
Värd: Johan Berhin, green designer och grundare av Green Furniture Concept

Föreläsare:
Tobias Jansson, skribent och föreläsare med bloggen CircularEconomy.se
Vi kan leva ett modernt liv utan någon negativ påverkan på planeten. Design kan göras med återvunna material som går att återvinna igen, med giftfria material och med produktionen driven av förnybar energi och på ett schysst sätt. Modularitet, uppgraderbarhet och design for dissassembly är också centrala begrepp när produkter ska passa för cirkulära sammanhang. Tillsammans en mycket positiv scen full av möjligheter för planeten men också för regioner och företag.
Johan Berhin har satt cirkulär design som mål i sitt Green Furniture Concept och guidar tillsammans med Cirkulär-föreläsaren Tobias Jansson bland tankesätt och metoder för cirkulär design. Avslutande workshop runt produkter i deltagarnas närhet.

3. Att skapa en cirkulär kommun/region. Denna workshop ges endast på eftermiddagen
Föreläsare/Inspiratör: Martina Lindgren, CEFUR, Ronneby kommun. Anders Lundström KD, Petter Forkstam, MP, Fredrik Hanell, MP, Patrik Johansson, Båstads kommun
Moderator: Catarina Rolfsdotter Jansson

Hur blir en kommun cirkulär? Vad innebär det? Och kan vi tänka ännu större – kan hela Skåne bli cirkulärt? Hur skulle det gå till och vem behöver vara med? Kan vi skapa en region som uppfyller sina hållbarhetsmål och samtidigt har en blomstrande ekonomi med en god arbetsmarknad? En region som kan ta steget in i framtiden med huvudet högt – hur ser den ut?

Lyssna på Martina Lindgren från CEFUR som berättar hur man i Ronneby har lyckats bli Sverigeledande inom cirkulär ekonomi. Hör skånska beslutsfattare ge sin syn på saken. Och delta i samtalet om hur vi gör Skåne cirkulärt. Det här kan bli den viktigaste workshopen i år; det är nu vi gör ett avstamp i arbetet för det cirkulära Skåne. Och vi behöver DIN röst i samtalet! Välkommen! Denna workshop ges endast på eftermiddagen.

4. Industriell symbios med cirkulärt tänk. Denna workshop ges endast på eftermiddagen
Värd: Miljöförvaltningen Malmö stad – Malin Norling och Ellen Corke.

Välkommen till en workshop där vi önskar lyfta hur symbioser mellan olika företag kan bidra till stärkt konkurrenskraft och effektivare användning av resurser, men också barriärer som kan uppstå när man vågar tänka nytt.
Utifrån vår berättelse vill vi öppna upp för diskussion där ni som deltagare, utifrån er kontext, kan ifrågasätta och komma med idéer för att överbrygga de hinder vi har stött på längs med vägen. Workshopen anordnas av representanter för Malmö stad i samarbete med Helsingborgs stad, Öresundskraft, IPoS (Industry Park of Sweden)/Kemira m fl.

5. Bygga cirkulärt
Värd: mastiff projekt AB – Annika Fernlund, Arkitekt & projektledare

Till vår workshop bjuder vi in dig som vill förstå hur en byggnad kan göras cirkulär och vilka parametrar som styr.
Vi kommer tillsammans analysera värdet av det inbyggda materialet och dess möjlighet till ett fortsatt liv efter rivet hus. Vi avslutar med en gemensam omvärldsanalys av branschen för att se vilka delar av branschen som behöver utvecklas och var det finns nya affärsmöjligheter.

Föreläsare/inspiratör:

Johan Sidenmark, Cirkulär affärsutvecklare, RSM&CO. Styrelsemedlem CradleNet, Anders Ejlertsson, VD Klimatsmartbyggande, ordförande Hållbart Byggande i Syd

6. Cirkulära affärsmodeller och Business Case. Denna workshop ges endast på förmiddagen
Värd: Handelskammarens cirkulära affärsnätverk – Karl-Erik Grevendahl, affärsrådgivare inom miljö, hållbarhet och CSR Handelskammaren

Hållbar affärsutveckling inom ramen för den cirkulära ekonomin, utmaningar, möjligheter och goda exempel. Näringslivet kommer att spela en stor roll i omställningen och nya resurseffektiva och lönsamma modeller för en uthållig tillväxt måste utvecklas och implementeras. I vår workshop bjuder vi in till diskussion kring frågor om hur vi maximerar resursernas värde, cirkulär ekonomi som en del av din affärsstrategi, från avfall till resurs, från ägande till användande och från kvantitet till kvalité. Genom rätt design skapas förutsättningar för slutna materialcykler där material och produkter efter användning kan återföras i produktionen som en ny resurs, var börjar vi och hur tar vi oss framåt?

Föreläsare/inspiratör:
Matilda Håkansson, Godsinlösen Nordic AB är ett miljöteknikbolag som tar fram och implementerar rutiner i företag och organisationer baserade på en cirkulär ekonomi.
Peter Stigson, Chef för gruppen Hållbara Strategier och Resurser, COWI. Projektledare för Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

7. Kollaborativ ekonomi – dela är det nya äga
Värd: Naturskyddsföreningen – Eva Eiderström

En workshop om delandets ekonomi med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens bok ”Ägodela”. Vad innebär delandeekonomi och hur hållbart är det egentligen? Hur hänger det nya sättet att tänka ihop med de befintliga systemen och hur passar privat och offentligt ihop? Lokala exempel på delandeekonomi presenteras och vi tittar tillsammans på hur nya och gamla lösningar kan befrukta varandra och föra oss närmare det hållbara samhället.

Presentatörer:
Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, Jesper Berséus, Cykelköket Malmö, Maja Söderberg, Mobilsamåkning i Tolg, Fredrik Östlin, off2off.

8. Resurseffektiv materialanvändning – Förebygg avfall genom verksamhetsförbättring. Denna workshop ges endast på förmiddagen
Värd: Marla miljödialog – Maria Larsson

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man? Välkommen att inspireras av och att testa en metod för att effektivisera materialanvändningen och därmed minska avfallet!

Inspiratörer:
Rustan Nilsson, SYSAV
Fredrik Mörck, Paroc
Lotte Nilsson, Ystads kommun
Maria Larsson, Marla Miljödialog

Anmälning till workshoparna sker via listor på plats.
Anmäl dig till konferensen