Resurseffektiv materialanvändning – Förebygg avfall genom verksamhetsförbättring

Värd: Marla miljödialog – Maria Larsson

Inspiratörer:
Rustan Nilsson, SYSAV
Fredrik Mörck, Paroc
Lotte Nilsson, Ystads kommun
Maria Larsson, Marla Miljödialog

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man? Välkommen att inspireras av och att testa en metod för att effektivisera materialanvändningen och därmed minska avfallet!

Presentationer från dagens workshop:

Förebygga avfall 160524 – 1
Förebygga avfall 160524 – 2
Paroc mot cirkulär ekonomi

Ystads kommun_Föreläsning

Några av de viktigaste punkterna som lyftes fram i samband med workshopen kring att minska avfallsmängderna:

  • Alla aktörer kan göra något och bör ta sitt ansvar. Det måste finnas en generell medvetenhet om sitt egna avfall och acceptans för sin delaktighet i problemet. Verksamheter måste våga ställa sig frågan varför avfall uppkommer.
  • Ha kontroll på sina flöden av material och information för att identifiera vart problemen finns i verksamheten.
  • Genom delaktighet från både medarbetare och ledning kan tankesättet förankras. Detta skapar en gemensam medvetenhet kring problemen och en motivation till förändring.