Kollaborativ ekonomi

Värd: Naturskyddsföreningen – Eva Eiderström

Presentatörer:
Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, Jesper Berséus, Cykelköket Malmö, Maja Söderberg, Mobilsamåkning i Tolg, Fredrik Östlin, off2off.

En workshop om delandets ekonomi med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens bok ”Ägodela”. Vad innebär delandeekonomi och hur hållbart är det egentligen? Hur hänger det nya sättet att tänka ihop med de befintliga systemen och hur passar privat och offentligt ihop? Lokala exempel på delandeekonomi presenteras och vi tittar tillsammans på hur nya och gamla lösningar kan befrukta varandra och föra oss närmare det hållbara samhället.

Presentationer från dagens presentatörer:

Mobilsamåkning_maj16_hut1
Mobilsamåkning_maj16_hut2
Skåne och CE 20160524 – 2
Skåne och CE 20160524 -1
STPLN_HUT_jesper
STPLN_HUT16_bertil
Ägodela  SNF- Lund 24 maj 2016

Sammanfattning av förmiddagens workshop i kollaborativ ekonomi:

  • Förändrad uppfattning om hur vi framöver ser på ägandeskap. Inte äga och köpa allt själv, snarare köper tjänsten eller funktionen som man behöver vid ett visst tillfälle. Skapas nya roller avseende konsument/producent = Prosument!
  • Beteendeförändringar – att våga prova på nya sätt! Krävs tillit och förtroende. Öppnar upp för kanaler att träffa folk som vanligtvis inte skulle skett.
  • Kommunikationens roll: Nätverk för omfördelning, hitta nya användningsområden men också att kunna underlätta för grupper att koppla samman. ”Problemlöser” tillsammans, och därefter viljan att sprida glädjen och kunskapen vidare! Viktig kollaborativ lärandeprocess.
  • Timing, omfattning, förutsättningar alla viktiga faktorer för att lyckas, skala upp och sprida.

Kort summering från eftermiddagens workshop:

  • “Återvinning är misslyckad återanvändning”
  • Delningsekonomin ökar tilliten “främlingar” emellan vilket leder till synnergieffekter.
  • Viktigt att fundera över hur delningsekonomin ändrar förutsättningarna på marknaden (med tanke på t. Ex. Air bnb och Uber). Vad betyder “prosument”?