Industriell symbios

Värd: Miljöförvaltningen Malmö stad – Malin Norling och Ellen Corke.

Välkommen till en workshop där vi önskar lyfta hur symbioser mellan olika företag kan bidra till stärkt konkurrenskraft och effektivare användning av resurser, men också barriärer som kan uppstå när man vågar tänka nytt.
Utifrån vår berättelse vill vi öppna upp för diskussion där ni som deltagare, utifrån er kontext, kan ifrågasätta och komma med idéer för att överbrygga de hinder vi har stött på längs med vägen. Workshopen anordnas av representanter för Malmö stad i samarbete med Helsingborgs stad, Öresundskraft, IPoS (Industry Park of Sweden)/Kemira m fl.

Några idéer från workshoppen om industriell symbios:

  • En restvaru-börs där man kan handla med “restmaterial”.
  • Karta över bolagen för att bättre åskådliggöra nätverket.
  • Kommuner kan trycka på goda exempel och business case, samt hjälpa genom att formulera sitt material utefter affärsnytta istället för samhällsnytta, eller begreppsapparat som ingen förstår. Kanske också hjälpa till att bygga förtroende mellan bolagen, kommuner kan hjälpa till med att förmedla avtal som är rättvisa.