Cirkulär upphandling

Workshop cirkulär upphandlling i Internationella Miljöinstitutets lokaler. Foto Kajsa Fernström Nåtby

Workshop cirkulär upphandlling i Internationella Miljöinstitutets lokaler. Foto Kajsa Fernström Nåtby

Värd: Lunds Universitet, Rättssociologiska Institutionen – Lina Wedin Hansson, fil.dr. i rättssociologi och forskare i hållbar offentlig upphandling

Föreläsare/Facilitatörer:
Teo Zickbauer, Upphandlingssamordnare Ronneby Kommun
Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg, Hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen

Sessionen innehåller miniföreläsningar kombinerat med övningar relaterat till cirkulär upphandling. Goda exempel från praktiken kombineras med bakgrundsinformation kring cirkulär upphandling. Under sessionen besvaras följande frågor: Vad är cirkulär upphandling? Hur kan man som region eller kommun arbeta med cirkulär upphandling?
Deltagarna och föreläsarna bidrar med sina erfarenheter i övningarna för att identifiera utmaningar och möjligheter med cirkulär upphandling.

Sammanfattningar från dagens två workshops:

Vid förmiddagens workshop lyftes bland annat dessa frågor fram:

  • Vilka branscher har störst potential att ställa om till cirkulär ekonomi genom upphandling och varför?
    IT, Bygg, Möbler, Vitvaror, Transport och“Biffen, Bilen, Bostaden”. Intressant aspekt som lyftes var just att det inom byggsektorn inte bara handlar om uppköpet utan att mycket även ligger i den löpande förvaltningen av byggnaden.
  •  Vilka åtgärder bör offentliga myndigheter vidta för att möjliggöra cirkulär upphandling (en marknad för cirkulära lösningar)?Många bra punkter lyftes, som inkluderar hela processen, från upphandlare, till leverantör, till politiken och de anställdas förståelse. Intressant punkt som lyftes var vikten av att sätta upp konkreta indikatorer för kunna mäta de förbättringar som kommer ske till följd av ökat arbete mot cirkulär upphandling.
  • Vilken roll har offentlig upphandling i arbetet mot en cirkulär ekonomi?Offentlig upphandling kan fungera som kravställare på branscher och på så sätt driva utvecklingen framåt och gynna innovation. Därmed blir en cirkulär upphandling där en stark dialog med marknaden är central ett måste för att ställa om till en cirkulär ekonomi! En viktig poäng är också att alltid göra en behovsanalys och tänka en extra gång innan en upphandling sker “Det mest hållbara köpet, det du slipper göra!”

Några tankar från eftermiddagens workshop:

  • Vi behöver inte vänta på nya regelverk, det finns redan stora möjligheter att ställa långtgående och detaljerade krav, inklusive på sådant som ännu inte finns (innovationsupphandling).
  • Offentliga aktörer måste våga testa gränserna, annars kommer det ta alldeles för lång tid för offentlig upphandling att ställas om till cirkulär. Överklaganden bör inte ses som skrämmande – tvärtom behöver upphandlingsprocessen ställas på sin spets för att verktyget ska kunna bli vasst.
  • Kunskapshöjning och -spridning är det viktigaste. Nödvändiga ingredienser är att politiker börjar visa större strategiskt intresse för upphandlingsprocessen och att befintliga lyckade exempel lyfts fram.