Cirkulär design

Green Furniture Concept

Foto: Green Furniture Concept

Värd: Johan Berhin, green designer och grundare av Green Furniture Concept
Föreläsare:  Tobias Jansson, skribent och föreläsare med bloggen CircularEconomy.se

Vi kan leva ett modernt liv utan någon negativ påverkan på planeten. Design kan göras med återvunna material som går att återvinna igen, med giftfria material och med produktionen driven av förnybar energi och på ett schysst sätt. Modularitet, uppgraderbarhet och design for dissassembly är också centrala begrepp när produkter ska passa för cirkulära sammanhang. Tillsammans en mycket positiv scen full av möjligheter för planeten men också för regioner och företag.

Johan Berhin har satt cirkulär design som mål i sitt Green Furniture Concept och guidar tillsammans med Cirkulär-föreläsaren Tobias Jansson bland tankesätt och metoder för cirkulär design. Avslutande workshop runt produkter i deltagarnas närhet.

Idéer och några sammanfattande ord från workshopen:

  • Back to basics. Göra en design som design var förr, med gångjärn, muttrar och skruvar. Detta gör demontering och underhåll lättare. Med standardiserade skruvar och muttrar möjliggörs även att detta görs i hemmet.
  • Förvaltningsekonomi. Att tänka på tjänster snarare än varor öppnar upp för koncept så som att hyra ut ”hushållskit” där sax, hålslagare, hammare och liknande saker. Då öppnas möjligheter till att uthyrarna hittar smarta lösningar på när dessa delar funktion och kan kombineras eller liknande. På så sätt kan det bli färre apparater per funktion och bättre förvaltning!
  • Det tekniska eller biologiska kretsloppet. Material som används i produkterna ska ingå i det tekniska eller biologiska kretsloppet. I detta ingår att materialen ska vara rena och gå att dela upp för att kunna återanvändas/återvinnas var för sig.

Tre produktidéer från förmiddagens workshop:

  • Modulärt hästtäcke i tagel och hampa. Möjlighet att byta fyllning beroende på säsong.
  • Lego i bionedbrytbart composit-material med delat ägarskap, återköp. Med delat ägarskap menas att man går ihop och köper större kit tillsammans eller bidra med sina egna kits till en gemensam lego-pool. Möjlighet att bara köpa ritningar och lättare att köpa reservdelar.
  • Termos gjord i ett material med standardiserade korkstorlekar, kanske en gemensam för mat- och dryckestermos. Tidlös design. Undvika material (gummiring) som fångar upp dålig lukt och smak.

Läs också en intervju med Johan Berhin gjord av Hållbarhetsforums studentjournalist Jack Fraser i samband med workshopen: Setting New Sustainability Standards in the Furniture Industry