Bygga cirkulärt

Värd: mastiff projekt AB – Annika Fernlund, Arkitekt & projektledare

Föreläsare/inspiratör:
Johan Sidenmark, Cirkulär affärsutvecklare, RSM&CO. Styrelsemedlem CradleNet, Anders Ejlertsson, VD Klimatsmartbyggande, ordförande Hållbart Byggande i Syd

Till vår workshop bjuder vi in dig som vill förstå hur en byggnad kan göras cirkulär och vilka parametrar som styr. Vi kommer tillsammans analysera värdet av det inbyggda materialet och dess möjlighet till ett fortsatt liv efter rivet hus. Vi avslutar med en gemensam omvärldsanalys av branschen för att se vilka delar av branschen som behöver utvecklas och var det finns nya affärsmöjligheter.

Några sammanfattande tankar från de två workshop-passen under dagen:

En sammanfattning av förmiddagens workshop:

 • Lilla skalan (små hus)
  Val av material är viktigt vid byggnation av hus. Giftfritt, energioptimering och flexibelt. Vad kan huset generera – Tänk positiva fotavtryck istället för belastning.
 • Mellan-skalan (större byggnader)
  Projekteringen i starten av byggandet är viktigast för att förebygga avfall och kunna återanvända material senare i processen. Planera in för möjlighet av återbruk. Planera för att skapa flexibilitet i, det minskar risker och skapar möjlighet för variation.
 • Stora skalan (stadsdelsnivå)
  Regelverken behöver förändras för att det ska ge vinning för företag att återvända material istället för att utbryta nya råvaror. De inbyggda värdena i material och produkter måste förlängas och långsiktigt ska naturresurser integreras i ekonomiska kalkylen på ett bättre sätt.Samutnyttja ytor och material! Exempel att bilar är parkerade 90 % av tiden, då är det bättre att dela bilar i bilpool istället. Att kollektivt avvända rum i byggnader, kontor på dagen och boende på natten.

Från eftermiddagens workshop lyftes bland annat detta:

 • Människan i centrum. Finns många behov och funktioner i staden. Vilka funktioner och behov ska prioriteras? Hur kan vi använda cirkulära lösningar?
 • Exempel på cirkulära lösningar på villaskala, husen ska vara självförsörjande med energi, förtydliga alla förlopp i processen exempelvis avfall som producerar bioenergi, bygga hus som kan monteras ner för att återanvända delar i andra sammanhang.
 • Vilka krav kan kommuner ställa på företag gällande cirkulära byggprocesser? En lösning är gemensam innovationsupphandling med experter från byggbranschen och cirkulär ekonomi.