Skåne och den cirkulära ekonomin – läs och titta i efterhand!

Samling utanför Palaestra innan eftermiddagens workshop-pass. Foto: Nina Nordh

Samling utanför Palaestra innan eftermiddagens workshop-pass. Foto: Nina Nordh

Den 24 maj 2016 möttes uppemot två hundra engagerade företagare, tjänstemän, politiker, forskare, studenter osv. på Palaestra mitt i Lund för att inspireras och knyta kontakter på temat cirkulär ekonomi.

Du kan se föreläsningarna i efterhand via Klimatsamverkan Skånes Facebook-sida

Följ konferensens föreläsningar och workshops via Twitter #cirkularaskane

Program för dagen hittar du här: Skåne och den cirkulära ekonomin – konferens 24 maj 2016

Presentationer från föreläsningarna i Palaestras hörsal:

Carl Dalhammar cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi_Anders Wijkman – 1
Cirkulär ekonomi_Anders Wijkman_-2
Mats Williander presentation CE-Konferens

Läs vidare om konferensen på respektive temaområde:

  1. Cirkulär upphandling
  2. Cirkulär design
  3. Att skapa en cirkulär kommun och region
  4. Industriell symbios
  5. Bygga cirkulärt
  6. Cirkulära affärsmodeller
  7. Kollaborativ ekonomi – dela är det nya äga
  8. Förebygg avfall genom verksamhetsförbättring
Workshop om cirkulär upphandlling i Internationella Miljöinstitutets lokaler. Foto Kajsa Fernström Nåtby

Workshop om cirkulär upphandlling i Internationella Miljöinstitutets lokaler. Foto Kajsa Fernström Nåtby