Konferens 24 maj: Skåne och den cirkulära ekonomin

WebLadda ner inbjudan

Anmäl dig!

Läs mer om dagens workshops!

Nu pratar alla cirkulär ekonomi! Det nygamla sättet att tänka engagerar såväl beslutsfattare som företagare, akademiker och offentliga tjänstemän. Men vad innebär det egentligen? Vad kan cirkulär ekonomi betyda för dig och din organisation? Och hur kan Skåne bli en cirkulär region?
Ta chansen att få cirkulär ekonomi belyst ur olika synvinklar av experter från hela fältet: närings­livet, politiken, akademin, offentlig och civil sektor. Lyssna på Anders Wijkman, Romklubbens ordförande, och andra intressanta talare. Delta i workshops där tankarna om cirkulär ekonomi utvecklas och du får ta del av praktiska och konkreta exempel på det nya sättet att tänka. Där konsumenter blir användare, produkter blir tjänster och nya marknader kan uppstå. Delta i skapandet av det cirkulära Skåne, anmäl dig redan idag! Välkommen!

Tid: Tisdagen den 24 maj 8.00–16.30
Plats: Palaestra, Lunds universitet, Paradisgatan 4, Lund
Pris för hela dagen inklusive lunch och fika: 900 kr exklusive moms. (Eventbrite visar att eventet är kostnadsfritt, men det korrekta är en avgift på 900 kr).
Anmälan senast 19/5:  https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com

Frågor, idéer eller tankar?
Kontakta Johanna Ekne, johanna.ekne@hutskane.se, telefon 0722-45 11 45.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Klimatsamverkan Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Lunds universitet, Malmö Cleantech City, Lunds kommun och Malmö stad.

PROGRAM
Med reservation för ändringar.
08.00–09.00    Registrering och kaffe med frukt.
09.00–10.00    Dagens moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson hälsar välkommen.
Cirkulär ekonomi – introduktion och inspiration.
Carl Dalhammar, Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet och
Jens Thulin, COWI
10.00–10.30    Fika från Rude Food
10.30–12.00    Workshop 1–8. Plats: AF-borgen
12.00–13.00    Lunch från Rude Food
13.00–14.30    Workshop 1–8. Plats: AF-borgen
14.30–15.00    Fika från Rude Food
15.00–16.30    Romklubbens rapport om cirkulär ekonomi, vad innebär den?
Anders Wijkman, Romklubbens ordförande.
Svårigheter och möjligheter med cirkulära affärsmodeller
Mats Williander, Forskningsledare Sustainable Business, Viktoria Swedish ICT.
PANELSAMTAL: Vad kan cirkulär ekonomi betyda för Skåne och hur tar vi nästa steg mot en cirkulär region? Lina Wedin Hansson, Lunds universitet, Martina Lindgren, CEFUR, Ronneby kommun, Anders Wijkman och Mats Williander.


PARALLELLA WORKSHOPS

Du har möjlighet att delta på två workshops – kl 10.30 och kl 13.00.

1. Cirkulär upphandling i teori och praktik
Värd: Lunds Universitet, Rättssociologiska Institutionen – Lina Wedin Hansson, fil.dr. i rättssociologi och forskare i hållbar offentlig upphandling

Föreläsare/Facilitatörer:
Teo Zickbauer, Upphandlingssamordnare Ronneby Kommun
Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg, Hållbar resursanvändning, Västra Götalandsregionen Jens Thulin, Hållbarhetsstrateg, COWI.

Sessionen innehåller miniföreläsningar kombinerat med övningar relaterat till cirkulär upphandling. Goda exempel från praktiken kombineras med bakgrundsinformation kring cirkulär upphandling. Under sessionen besvaras följande frågor: Vad är cirkulär upphandling? Hur kan man som region eller kommun arbeta med cirkulär upphandling?
Deltagarna och föreläsarna bidrar med sina erfarenheter i övningarna för att identifiera utmaningar och möjligheter med cirkulär upphandling.

2. Cirkulär design
Värd: Johan Berhin, green designer och grundare av Green Furniture Concept
Föreläsare:
Tobias Jansson, skribent och föreläsare med bloggen CircularEconomy.se
Vi kan leva ett modernt liv utan någon negativ påverkan på planeten. Design kan göras med återvunna material som går att återvinna igen, med giftfria material och med produktionen driven av förnybar energi och på ett schysst sätt. Modularitet, uppgraderbarhet och design for dissassembly är också centrala begrepp när produkter ska passa för cirkulära sammanhang. Tillsammans en mycket positiv scen full av möjligheter för planeten men också för regioner och företag.
Johan Berhin har satt cirkulär design som mål i sitt Green Furniture Concept och guidar tillsammans med Cirkulär-föreläsaren Tobias Jansson bland tankesätt och metoder för cirkulär design. Avslutande workshop runt produkter i deltagarnas närhet.

3. Att skapa en cirkulär kommun/region (Mer info kommer!)
Värd: CEFUR, Ronneby – Martina Lindgren

4. Industriell symbios med cirkulärt tänk
Värd: Miljöförvaltningen Malmö stad – Malin Norling och Ellen Corke.

Välkommen till en workshop där vi önskar lyfta hur symbioser mellan olika företag kan bidra till stärkt konkurrenskraft och effektivare användning av resurser, men också barriärer som kan uppstå när man vågar tänka nytt.
Utifrån vår berättelse vill vi öppna upp för diskussion där ni som deltagare, utifrån er kontext, kan ifrågasätta och komma med idéer för att överbrygga de hinder vi har stött på längs med vägen. Workshopen anordnas av representanter för Malmö stad i samarbete med Helsingborgs stad, Öresundskraft, IPoS (Industry Park of Sweden)/Kemira m fl.

5. Bygga cirkulärt
Värd: mastiff projekt AB – Annika Fernlund, Arkitekt & projektledare

Till vår workshop bjuder vi in dig som vill förstå hur en byggnad kan göras cirkulär och vilka parametrar som styr.
Vi kommer tillsammans analysera värdet av det inbyggda materialet och dess möjlighet till ett fortsatt liv efter rivet hus. Vi avslutar med en gemensam omvärldsanalys av branschen för att se vilka delar av branschen som behöver utvecklas och var det finns nya affärsmöjligheter.

Föreläsare/inspiratör:

Johan Sidenmark, Cirkulär affärsutvecklare, RSM&CO. Styrelsemedlem CradleNet, Anders Ejlertsson, VD Klimatsmartbyggande, ordförande Hållbart Byggande i Syd

6. Cirkulära affärsmodeller och Business Case
Värd: Handelskammarens cirkulära affärsnätverk – Karl-Erik Grevendahl, affärsrådgivare inom miljö, hållbarhet och CSR Handelskammaren

Hållbar affärsutveckling inom ramen för den cirkulära ekonomin, utmaningar, möjligheter och goda exempel. Näringslivet kommer att spela en stor roll i omställningen och nya resurseffektiva och lönsamma modeller för en uthållig tillväxt måste utvecklas och implementeras. I vår workshop bjuder vi in till diskussion kring frågor om hur vi maximerar resursernas värde, cirkulär ekonomi som en del av din affärsstrategi, från avfall till resurs, från ägande till användande och från kvantitet till kvalité. Genom rätt design skapas förutsättningar för slutna materialcykler där material och produkter efter användning kan återföras i produktionen som en ny resurs, var börjar vi och hur tar vi oss framåt?

Föreläsare/inspiratör:
Godsinlösen Nordic AB är ett miljöteknikbolag som tar fram och implementerar rutiner i företag och organisationer baserade på en cirkulär ekonomi.
Peter Stigson, Chef för gruppen Hållbara Strategier och Resurser, COWI. Projektledare för Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

7. Kollaborativ ekonomi – dela är det nya äga
Värd: Naturskyddsföreningen – Eva Eiderström

En workshop om delandets ekonomi med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens bok ”Ägodela”. Vad innebär delandeekonomi och hur hållbart är det egentligen? Hur hänger det nya sättet att tänka ihop med de befintliga systemen och hur passar privat och offentligt ihop? Lokala exempel på delandeekonomi presenteras och vi tittar tillsammans på hur nya och gamla lösningar kan befrukta varandra och föra oss närmare det hållbara samhället.

Presentatörer:
Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, Bertil Björk,  STPLN i Malmö, Maja Söderberg, Mobilsamåkning i Tolg, Fredrik Östlin, off2off.

8. Resurseffektiv materialanvändning – Förebygg avfall genom verksamhetsförbättring
Värd: Marla miljödialog – Maria Larsson

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man? Välkommen att inspireras av och att testa en metod för att effektivisera materialanvändningen och därmed minska avfallet!

Inspiratörer:
Rustan Nilsson, SYSAV
Fredrik Mörck, Paroc
Lotte Nilsson, Ystads kommun
Maria Larsson, Marla Miljödialog

Anmälning till workshoparna sker via listor på plats.