Årsmöte 2016

Välkommen till HUT Skånes årsmöte 2016
Tisdag 26 april 2016 klockan 13.00–16.00
Plats: Hjärups bibliotek, Ämnesvägen 2B
Anmälan: http://hutskanearsmote.eventbrite.com
Sista anmälningsdatum: 18 april
Frågor: Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

PROGRAM:
13.00    Årsmöte
14.00    Fika och speed-dejting med HUT Skånes verksamheter
Lär känna HUT Skåne bättre! Träffa kunskaps­alliansen och integrationsprojektet RådRum, HandlingsForum: kompetens­centrat för hållbar upphandling och cirkulär ekonomi. Titta på PROCURA, vårt upphandlingsspel. Lär dig mer om BISAM och HUT Skånes satsningar på lärande för hållbar utveckling samt nätverken Förebyggande av avfall, Det gröna kultur­arvet och Jordbruk, skogsvård och landskapsvård.
15.00    3 x stipendiater berättar om sina projekt
• LibLab idé- och materialbibliotek Emelie Ljungberg, Hjärups bibliotek
LibLab är en nystartad serie med workshops för barn i åldrarna 7–15 år. Det är en motkultur mot resursslöseri och mot hela överflödssamhället och ambitionen är att lära barn och unga att laga, fixa och tillverka endast det som behövs. LibLab vill testa  att skapa ett idé- och materialbibliotek och hitta system för att dela detta mellan olika makerspace, re-make verkstäder i vår region. I ett kretsliknande system där mottagaren betalar frakt kommer vi med lånat material att genomföra två till tre försök inom ramen för LibLab under vintern 2015/2016, allt på temat ”Teknik och re-make”.
• Skillshare Emily Thornton & Stina Gustafsson, Sir Ellen
Skillshare, bygger på klassiskt studiecirkelsupplägg, men istället för att betala en kursavgift för en hel termin, betalar man genom att hålla en egen föreläsning! Sen plockar man russinen ur kakan och väljer att delta i de workshops man själv tycker är intressanta. Allt är kostnadsfritt. Vi vill bidra till en beteendeförändring kring hur vi ser på hållbarhet, integration och kulturkonsumtion. Vi vill vara en positiv kraft som bidrar till social samvaro över socioekonomiska och etniska gränser, främjar en ekologisk livssyn och öppnar upp för ett nytt ekonomiskt system – kollaborativ konsumtion.
• Mat, kunskap och integration Monica Lundgren, föreningen Selma i Landskrona
Många av våra nykomna flyktingar känner igen och handlar produkter från sina hemländer. Vi vill visa att det finns bra alternativ som är producerade i närområdet. Projektet ska organisera möten med grupper av människor med olika bakgrund (svenska /invandrade personer) som lär sig om livsmedel som produceras i närområdet, dels om alternativa protein-, fett- och kolhydratkällor.

Med reservation för ändringar.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Dagordning 2016
Stadgar HUT
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016