Konferensen Det Gröna Kulturarvet

Här finns en konferensrapport att ladda ner!

Den 19 mars 2015 arrangerades konferensen Det gröna kulturarvet i Eslöv, Skåne. Talare var bland annat Tino Hjorth Bjerregaard som berättade om hur man vid Hammershus, Nordeuropas största borgruin, kombinerar skötsel av platsens gröna kulturarv med 500.000 besökande turister varje år. Övriga talare kom bland annat från Regionmuseet Kristianstad, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Göteborgs universitet.

Här finns en konferensrapport att ladda ner!

Konferensens talare
Tolka landskapet genom det gröna kulturarvet, Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
Att utveckla bra trädgårdsmästarpraktiker för det hortikulturella arvet, Tina Westerlund, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
Hammershus på Bornholm: Grönt kulturarv och 500.000 turister per år, Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyrelsen Bornholm (danska/nordiska)
Rostorp i Malmö: Egnahemsträdgårdens roll och värden i staden, Anna Jakobsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
AB Stadsholmen: Vårdprogram ger kunskaps- och metodutveckling, Maria Flinck, trädgårdshistoriker, trädgårdsantikvarie och författare
Kulturspannmål från frö till bröd, Caroline Lindö, Brödlabbet och Magnus Nyman Lindö, Källunda Gård
Nätverket Det Gröna Kulturarvet arrangerade konferensen.