Träduppropet 1 oktober 2014

Hur skapar vi långsiktighet och
gemensam förståelse kring träd?

Träd i städer och på landsbygd fyller många funktioner! Träden bidrar till viktiga ekosystemtjänster, klimatreglerar i tätorterna och ökar människors hälsa. Vissa träd är också kulturhistoriskt viktiga. Ibland kan träd orsaka konflikt, om de blivit för stora där de står, eller felhanterade vid plantering och skötsel. För att på ett resurseffektivt sätt kunna bevara och utveckla träd i olika miljöer är det viktigt att kommunens förvaltningar har en gemensam syn på hur träden ska hanteras, men hur uppnår vi den?

Diskussionen som avslutade dagen ligger till grund för en förstudieansökan till Region Skåne som ska vara inne senast den 15 februari 2015. De som på seminariet anmälde sitt intresse kommer att få ansökan för genomläsning. Är din kommun intresserad av att delta i förstudien? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se

Ladda ner:

Vikki Bengtssons presentation

Fabian Mebus presentation

Cecilia Backes presentation

Minnesanteckningar

Inbjudan och program