13/3: Urban biologisk mångfald

Under en eftermiddag fick vi lära oss mer om hur man kan arbeta med urban biologisk mångfald.

Per Bengtson från Naturskyddsföreningens rikskansli demonstrerar för Åsa Abrahamsson, Malmö Stad och Kiran Gerhardsson, Pecan Studio, hur man tillverkar bon till vilda bin

 

Ladda ner presentationerna här:

Widar Narvelo, Helsingborgs stad

Per Bengtsson, Naturskyddsföreningens rikskansli

Ann-Marie Fransson, SLU

Carina Wettemark, Biosfärkontoret Kristianstad Vattenrike

 

 

 

 

Ladda ner programmet här:

UrbanBio1s