5/9: Hur ska vi använda Öresund?

Tillsammans med Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne arrangerade föreningen den
5 september
en workshop kring vårt gemensamma användande av Öresund. Inbjudna var föreningar med postadress i Malmö. Workshopen syftade dels till att ta reda på föreningarnas nuvarande viktigaste områden i Öresund, dels till att se om föreningarna ser någon typ av förändring framför sig.

Kvällen inleddes med tre korta presentationer, presentationerna ligger här i den mån vi fått godkänt att sprida dem.

Pär Persson, Länsstyrelsen

Karin Hammarlund, SLU

Tyke Tykesson, Malmö stad

Här hittar du inbjudan