Agenda 2030 – de Globala Målen för hållbar utveckling

Hur genomför vi Agenda 2030 – de Globala Målen för hållbar utveckling i Sverige? Välkommen till en eftermiddag med olika sektorers perspektiv på arbetet! Eftermiddagen var ett Hållbar Utveckling Skåne-arrangemang som genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Sparbanken Syd.

Seminariet hölls på Panora Folkets Bio, Malmö, 23 november, kl 13.00–16.00.

Katarina Sundberg, Regeringskansliet

Per-Arne Nilsson, Malmö stad

Ulrika Jerre, IM Individuell människohjälp

Karin Hopstadius, Växjö kommun

Warda Faith, FN-förbundet

Deltagarlista

Program

Här hittar du inspelningarna av seminariet:

Föredrag 1-3

Föredrag 4-5