Framtidens regionala transportsystem år 2030!

Ladda ner inbjudan

Välkommen till en workshop som tar oss med till Skåne år 2030 och ett nytt, hållbart och mer hälsosamt regionalt transportsystem. Från en tänkt framtid blickar vi bakåt och ställer frågor som: Hur kom vi hit? Vem gjorde vad? Vilka hinder överkom vi och vilka avgörande beslut tog vi?

Anmäl dig redan nu till anmalanbackcasting@mau.se
Max 50 deltagare, först till kvarn! Workshopen är kostnadsfri och inkluderar lunch på Rådhuskällaren och eftermiddagsfika. Sista anmälningsdag är 3 december.

Under workshopen kommer vi tillsammans att utforska ett hållbart och mer hälsosamt transportsystem utifrån flera olika framtidsscenarier som berör beteendeförändringar, kopplingen land och stad och stadens olika transportförutsättningar. Med hjälp av så kallad ”back-casting” skådar vi bakåt från en tänkt hållbar framtid, och tar reda på hur vi klarade av att ta oss dit.

Scenarierna bygger på resultaten från forskningsprojektet ARIEL (Air Pollution Research in Local Environmental Planning). I projektet har forskare från Lunds, Umeå och Malmö universitet undersökt relationen mellan luftföroreningar från transporter och människors hälsotillstånd. Projektet arbetar också med att hitta metoder för hur sådan vetenskaplig kunskap kan komma till praktisk användning i framtidens planering. Workshopen är ett samarbete mellan projektet ARIEL, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skånes projekt Uthålliga kommuner i Skåne 2020 samt Malmö stad.

För mer information kontakta karin.westerberg@mau.se
Varmt välkomna!

Ladda ner inbjudan