Frukostmöte x 3 om innovationsupphandling

Tillsammans med Sustainable Business Hub bjuder vi in till en serie frukostmöten på temat Innovationsupphandling. Vi belyser ämnet ur tre olika perspektiv; näringslivets, beställarens samt innovationsupphandling som strategiskt verktyg.

Den 6 december kl 8.00–9.30 är andra träffen:

Ladda ner inbjudan till frukostmötet 6 dec

 

Första frukosten var den 21 november och då diskuterades näringslivets erfarenheter.

Ladda ner inbjudan här