Seminarier & workshops

Här hittar du avgränsade kunskapshöjande aktiviteter. Aktiviteterna fokuserar på olika teman och ger aktörer en möjlighet att introduceras och diskutera nya frågor inom hållbar utveckling.