Kunskap

Under rubriken Kunskap samlas korta, avgränsade kunskapshöjande aktiviteter. Aktiviteterna fokuserar på olika teman och ger aktörer en möjlighet att introduceras och diskutera nya frågor inom hållbar utveckling.