Projektet Översta steget – minskad användning av plast har gått i hamn!

Deltagarna – ett vårdboende i Bjuv och skolkök i Lund och Eslöv – har hittat många sätt att minska mängden plast i verksamheten. Minskad användning av engångshandskar och sugrör är exempel på konkreta resultat från projektet. Mer information finns i ett informationsblad och i projektets slutrapport.

Informationsblad om Översta steget – minskad användning av plast

Slutrapport Översta steget – minskad användning av plast

Gör Vombsjösänkan till ett biosfärområde

Sjöbo, Lund och Eslöv ska tillsammans ansöka om att Vombsjösänkan får bli ett biosfärområde där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi på Hållbar Utveckling Skåne tycker att det är ett mycket bra initiativ och ställer oss bakom kandidaturen i ett stödbrev som går att ladda ner här.

Vombsjösänkan består av ett variationsrikt landskap med livsviktiga naturresurser för många människor. Flera av de globala utmaningar som världen står inför återfinns även i Vombsjösänkan: klimatförändringar, ökad ohälsa, ökat tryck på vattenresurser och hotad biologisk mångfald. I området finns exempelvis över 700 rödlistade arter, en av de högsta noteringarna i Sverige. Landskapet vittnar om lantbrukets förändringar under de senaste århundradena, den militära verksamheten på Revingehed och fiskenäringen i Vombsjön.

Att inrätta biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere som startade 1970. Tanken är att hitta lokala lösningar på globala utmaningar och bidra till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
Hittills har det bildats drygt 700 biosfärområden i 124 länder. I Sverige finns det hittills sju. Kristianstads vattenrike är ett av dem.

Nu hoppas vi att Vombsjösänkan ska bli det åttonde.

Foto: Lunds kommun

Barnkonventionen ur ett kommunperspektiv

Sedan årsskiftet 2019/2020 är Barnkonventionen svensk lag efter att regeringen röstat igenom förslaget i juni 2018. Barnkonventionen har inneburit skyldigheter på både statlig och kommunal nivå men har inte fått tillräckligt genomslag i verksamheterna menar lagstiftarna. Genom lagstiftningen förtydligas att ”Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.” (Regeringen, 2020). Lagen är en grund för att all offentlig verksamhet ska ha ett mer barnbaserat synsätt.

Vi har listat och sammanfattat en rad verktyg, utbildningar,
utbildningsmaterial och litteratur kopplade till barnperspektiv och barnkonventionen som finns tillgängliga för kommuner och andra organisationer som hjälpmedel för att lättare och
bättre realisera barnkonventionen.

Sammanställningen hittar du här.

 

Den 23 april höll Hållbar Utveckling Skåne årsmöte och det var första gången vi genomförde mötet online. Det gick alldeles utmärkt bra! Vi skulle ha gjort en skärmdump på vår nya styrelse som satt vid sina datorer runtom i Skåne, men det glömdes bort så ni får tyvärr nöja er med en presentation med namn! Ni kan läsa mer ingående presentationer av styrelseledamöterna på den här sidan.

Elin Hasselberg, Malmö stad, är vald till ny ordförande

Ledamöter på omval:
Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet
Per-Uno Alm
Anna Boo, Svenska kyrkan
Anna Bruun Månsson, Tomorrow Today
Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Skåne
Linnea Folkesson, Helsingborgs stad
Peter Groth, Region Skåne
Hugo Malm, Skånes folkhögskolor i samverkan
Lotte Melin, LRF
Rustan Nilsson, SYSAV
Anton Pettersson, Studiefrämjandet
Linnea Roddar, Region Skåne
Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun

Följande tre nya ledamöter välkomnar vi lite extra!
Carl-Magnus Carlsson, Malmö universitet
Trevor Graham, Urbanisland
Agneta Nordin, Agneta Nordin Media

Välkommen till webinarium om plast och upphandlingar – 12 maj

Nätverket GBIS bjöd in till ett live-sänt webinarium där olika erfarenheter och röster på temat plast och upphandling lyftes fram. Varför är det viktigt att minska plast i offentliga verksamheter, vilka möjligheter ges inom ramen för LOU och vilket stöd finns att få?

Tid för webinariet: 12 maj kl. 09:00–12:00.
Mer information finns här: Inbjudan med program

Webinariet vände sig till alla med ett intresse för upphandling och att minska plastens miljö- och klimatpåverkan.
Webinariet arrangerades av nätverket GBIS med stöd av Region Skåne, utifrån deras Handlingsplan för kemikalier. Nätverket GBIS är ett antal skånska kommuner som gått samman för att fördjupa sig inom innovationsupphandling och kring ett case om plast.

Dokumentation och material från webinariet: 

Presentation_Naturskyddsföreningen_200512

Presentation_Upphandlingsmyndigheten_200512

Presentation_Uppsala kommun_200512

Presentation_Malmö stad_200512

Välkommen på årsmöte 23 april kl 13.30-16.00!

Ladda ner årsmöteshandlingar här!

I år håller vi årsmötet primärt online via Zoom. Deltagandet är interaktivt – alla har en röst och kan delta i mötet. Vi kommer göra det så effektivt som möjligt och gör inga dragningar av verksamhetsberättelse, valberedning eller annat. Vi uppmanar er att skriva ut och läsa bifogade underlag noga! Avsätt tiden 13.30–16.00. Första 30 minuterna är incheckning, logga in i god tid då det kan strula med teknik så har vi tid att lösa det innan mötet börjar. Den sista timmen är en reservtimme om tekniken skulle krångla.

14 april: Anmälan till årsmötet – ett ”testa-tekniken-anmälningsmöte”
För att kunna testa Zoom i god tid och erbjuder vi anmälan till årsmötet via ett anmälningsmöte den 14 april kl 14.00–15.00. Gå in på mötet (räknas som anmälan), se att det fungerar och sedan kan du lämna mötet igen.
https://lu-se.zoom.us/j/365093647
Meeting ID: 365 093 647
Via nedanstående nummer går det också att vara med över telefon.
+46850520017
+46850539728

Vill du delta fysiskt på Ledebursgatan 5, Malmö eller fungerar inte tiden för anmälningsmötet för dig? Anmäl dig då till helena.thelander@hutskane.se.

Länk till årsmöte 23 april kl 13.30–16.00
https://lu-se.zoom.us/j/538953276
Meeting ID: 538 953 276
Via nedanstående nummer det går också att vara med över telefon.
+46844682488
+46850520017
Vi anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer och reserverar oss för att det fysiska mötet kan behöva ställas in.

Alla underlag finns i ett dokument som du kan ladda ner här. Det är ett (1) dokument, paginerat från början till slut. Mötets dagordning är innehållsförteckningen.

Ladda ner årsmöteshandlingar här!

Nu är det klart vilka som får Hållbar Utveckling Skånes stipendier!

Nu är det klart vilka som får Hållbar Utveckling Skånes fem stipendier på 5000 kronor! Stipendierna går till fem projekt som anknyter till Agenda 2030 och Barnkonventionen.

Ängslyckans förskola i Helsingborg får stöd till ett odlingsprojekt som ska skapa intresse för växter hos förskolebarnen genom att låta dem ta hand om planteringarna. Maria Montessoriskolan i Lund får pengar för att lära sig mer om ekosystem, med särskilt fokus på bin och hur man bevarar deras livsmiljöer. Susanne Roosen-Runge får pengar till läsprojektet Book bridge i Lund där frivilliga läsfaddrar varje vecka ska läsa böcker för barn med olika etnisk bakgrund. Marietorps naturskola i Ystad får pengar för att skapa ett kreativt stadsplaneringsspel som handlar om att bygga ut den fiktiva staden Klimatköping med utgångspunkt i de globala målen och Barnkonventionen. Slutligen får Laurina Bergqvist, lärare i Hässleholm och Lund, pengar till ett projekt med små handskrivna vikböcker som ska väcka intresse för de globala målen.

Grattis och lycka till! Vi ser fram emot att få höra mer om hur projekten utvecklas under året.

Frukostträff med Cradlenet Syd

12 december, Ledeburgsgatan 5 i Malmö 8.00 – 9.30.

Vi bjuder på frukost och inspirerande samtal! 

Cradlenet Syd är ett nätverk för alla som intresserar sig för möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa en mötesplats och ett forum där vi byter erfarenheter och lär oss nytt tillsammans. Cradlenet Syd är en lokalförening inom föreningen Cradlenet, som i år fyller 10 år!

Den 12/12 bjuder vi därför in nätverket till en mysig frukost där vi får höra Matilda Jarbin från GIAB berätta om Cradlenets 10-åriga resa och framåtblick.

Vi får också lyssna till representanter från skyltföretaget Accus som under tre års tid arbetat med att ställa om till ett cirkulärt företag. De berättar om sina utmaningar och framgångsfaktorer och hur cirkulär ekonomi konkret genomsyrar designen och försäljningen av deras produkt.

Tillsammans kommer vi sedan att kunna mingla och diskutera Cradlenet Syds arbete framöver. Vilka kunskapsinsatser eller goda exempel kan vi lyfta. Kom och berätta vad du tycker behövs i Skåne generellt, nu och i framtiden, för att lyckas med cirkulär ekonomi!

Välkommen med din anmälan till Lisa.Malm@hutskane.se senast den 9/12.

Hållbar Utveckling Skåne söker en ekonom eller smart ekonomilösning!

Vår eminenta ekonom Anna har beslutat sig för att fokusera på andra uppdrag. Anna har jobbat 20% och det är ungefär vad vi tror behövs, men det kan variera – mer uppåt än neråt beroende på vad för projekt som är igång.

Verksamheten är komplex och det underlättar arbetet om du sätter dig in i vad vi gör och lär känna helheten. En nyfikenhet på vår verksamhet och ett engagemang i hållbarhet är alltså ett önskemål.

Arbetet omfattar både redovisning av lite mer avancerad karaktär, löneräkning, uppföljningar och controlling. Vi arbetar i princip uteslutande i externt finansierade projekt. Tidigare erfarenhet av projektredovisning är en stor fördel. Projekten särredovisas utifrån finansiärernas krav vilket ofta ger olika krav för olika projekt. Därför är det viktigt att kunna läsa in sig på regler och särskilja dom från varandra, vara flexibel och ha en god struktur i arbetet.

Vår ursprungliga tanke var en anställning på 20%, men kanske har du en egen firma? Då kan vi erbjuda dig en kontorsplats hos oss som en del i vårt avtal. Detta diskuterar vi mer när vi ses! Vi är även öppna för andra förslag på lösningar.

Skicka ett mejl med brev och CV snarast, men senast torsdag 21 november till helena.thelander@hutskane.se så återkommer jag i veckan därpå!