Välkommen till ett seminarium om Offentligt-Privat Innovationssamarbete

Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) är en processmetod för innovativ offentlig upphandling. Syftet är att underlätta samarbetet  mellan offentlig sektor och det privata näringslivet när det saknas en på förhand given lösning, tjänst eller produkt.

Välkommen till ett seminarium fredag den 8 juni i Malmö om OPI i praktiken:
Inbjudan till seminarium/workshop 8 juni i Malmö

 

Offentligt-Privat Innovations-samarbete – en metod för utvecklad marknadsdialog och FoU-samverkan före upphandling.

27 april: frukostmöte, årsmöte och jubileumsfirande

I år fyller föreningen 20 år! Vi har aktiviteter hela dagen i Auditoriet / 206 i Universitetshuset i Lund. Observera att det är tre olika anmälningslänkar!
Låt oss fira tillsammans!

8.30–10.00 Frukostmöte om cirkulära affärsmodeller
Representanter från projektet Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden – Steg 3 delar med sig av erfarenheter från projektet och diskuterar hur man kan komma framåt i arbetet med cirkulära affärsmodeller.
Anmäl dig här!

10.30–12.00 Hållbar Utveckling Skånes årsmöte
Anmäl dig här!

Inbjudan och årsmötets dagordning

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Stadgar

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019

13.00–15.00 Agenda 21 till Agenda 2030: 20-årsjubileum!
Vad hände och vad händer framöver? Lyssna på personer som varit och är engagerade i föreningen. Sen firar vi med tårta, bubbel och mingel!
Anmäl dig här!

 

Se seminariet om mikroplaster i efterhand

Dagens frukostseminarium om mikroplaster blev mycket lyckat. Morgonen var fylld med intressanta presentationer och tankeväckande diskussioner. Hållbar Utveckling Skåne tackar våra samarbetspartners ÅF och Cradlenet Syd som var med och gjorde träffen möjligt.

Seminariet direktsändes på vår Facebooksida. Se seminariet här.

 

 

Circular Economy Mapping – Malmö

Hållbar Utveckling Skåne var en del av Circular Economy Mapping Week genom att vi höll i en workshop där cirkulära initiativ i Skåne skulle kartläggas. 20 personer deltog på workshopen och målet för var att kartlägga över 50 initiativ men det resulterade i hela 90 cirkulära initiativ!

Circular Economy Mapping Week arrangerades av Circular Economy Club och vi var en av 67 workshops som hölls runt världen med över 2000 deltagare. I Sverige deltog Malmö, Stockholm, Östersund och Umeå. Tanken är att om vi alla kartlägger våra egna städer så kan vi tillsammans kartlägga världen och att sammankoppla de som jobbar med cirkulär ekonomi, forskar och de som helt enkelt är intresserade för att lära sig om vad som händer i deras stad.

Ibland känns cirkulär ekonomi som någonting abstrakt som ligger i framtiden och därför är Initiativ som det här är viktigt för att lyfta allt det cirkulära som faktiskt redan händer här och nu. Det finns så fantastiskt många exempel på cirkulära initiativ i Malmö inom allt från återanvändning av datorer till djurfoder av insekter producerat av matsvinn.

Resultatet från workshopen: CEC Malmö mapping session-3

 

Verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt.
För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till infoträff i Malmö tisdag den 6 mars kl. 9.00-10.00
Tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Hållbart Byggande i Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub håller IVL en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Talare på träffen i Malmö
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Datum, tid och plats
Tisdag 
den 6 mars 2018 kl. 09:00-10:00 
IVL Svenska Miljöinstitutet hos Studio Meetingpoint by Altitude, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Kostnadsfritt
Anmälan
Läs mer och anmäl dig här!
För frågor om infoträffen, kontakta Anders Ejlertsson, Anders.Ejlertsson@ivl.se.
För frågor om anmälan och annan praktisk info, kontakta Anders Wikman, anders.wikman@ivl.se.

Verktyget har vuxit fram genom den förändrade kravbilden på enegi och miljöleding. Kravställning kring byggnaders energi och miljöprestanda har under en 10-årsperiod genomgått stora förändringar. Från att endast omfatta krav på köpt energi enligt BBR, via lokala initiativ såsom t.ex. Miljöbyggprogram SYD i Skåne till nationella och internationella klassningssystem som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Kraven har efterhand blivit hårdare och kommit att omfatta fler parametrar.

En tydlig och positiv trend är ökat fokus på miljöpåverkan från energi- och materialanvändning. Men vilka krav ställer detta på förändrade verktyg och arbetsmetoder? Hur hanteras t.ex. BBR 25:s nya energikrav och LCA-kravet i MB3.0 under projektering, uppförande och verifieringsfas för en byggnad? Vi gör nedslag i nuläget och spanar in i framtiden. Hur kommer t.ex. miljövärdering av energianvändning att kunna gå till och vilka andra krav kan tänkas dyka upp?

FNs globala utvecklingsmål i fokus för årets fyra stipendiater

Låt oss presentera årets stipendiater. Stort grattis till er som fick stipendierna i hård konkurrens med många mycket bra ansökningar!

Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som vill göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda köparna  av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.

Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som vill göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind i staketet runt dammen.

Klass 1 a på Väskolan i Kristianstad som vill skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången ska spelas in i en studio för att kunna spridas.

Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg som vill bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry (på svenska biomimetik; teknik som efterliknar naturens mönster, system och lagar).

Halvdagskonferens: Möjligheter i en cirkulär ekonomi

Dela, återanvänd, återtillverka och återvinn!

Onsdag 6 december arrangerar Hållbar Utveckling Skåne en halvdagskonferens om cirkulär ekonomi med fokus på cirkulära affärsmodeller.

Cirkulär ekonomi ligger inte bara i framtiden, många företag och föreningar arbetar med frågan här och nu. Ta chansen att få cirkulär ekonomi belyst ur olika synvinklar och lyssna på talare från Inrego, NCC Loop Rocks, Ecophon och Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Kom och hör dem berätta om sina erfarenheter, drivkrafter och tankar kring vad som behövs från resten av samhället för att underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi.

Anmäl dig redan idag! Välkommen!

Tid: Onsdag den 6 december, kl 8.30–12.00
Plats: Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund
Anmälan senast: 1/12, https://simplesignup.se/event/104968
Frågor eller tankar? Kontakta Sebastian Holmström, sebastian.holmstrom@hutskane.se, telefon 070-797 98 16

Konferensen är en del av det Vinnovafinansierade projektet CIRCLES och är därför kostnadsfri.

Sök Hållbar Utveckling Skånes stipendier!

Årets tema är Agenda 2030.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Agenda 2030 syftar till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser, utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. I år delar föreningen i samverkan med SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fyra stipendier på 5.000 kr.

Mer information om stipendium 2017

Spara

Översta steget: de första kliven i projektet är tagna!

Kommunerna i Översta steget har påbörjat sin resa uppför avfallstrappan. Eslövs kommun håller på och filar på en handlingsplan för att förebygga matsvinn i Ekenässkolans kök. Lomma kommun har börjat titta på varför det uppstår förbrukade datorer och mobiltelefoner i kommunens verksamhet. I Lunds kommun arbetar äldreboendet Linegården med matsvinnet och Svedala kommun fokuserar på förskolan Hattstugan i Bara, där också matsvinnet ska minska.

Det uppstår intressanta frågor under arbetets gång. Hur ofta och länge ska man mäta matsvinnet? Ska man mäta allt svinn eller till exempel bara tillagningssvinnet? Är en dator som skickas iväg för återanvändning ett avfall? Vi lär oss mycket på vägen och kommunerna får chans att utbyta erfarenheter.

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall
Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Eslövs, Lomma, Lunds och Svedala kommuner deltar i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent! Läs mer om Översta steget

Kandidatexamen om Översta steget
Under våren 2017 har Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola skrivit en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta eller avstå i projekt som Översta steget. Ladda ner uppsatsen här

Finansiering
Kommunerna betalar en deltagaravgift och Hållbar Utveckling Skåne har även beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Kontakt
För mer information om Översta steget välkommen att kontakta projektledare Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.

På vår Facebooksida kommer du att kunna läsa mer om Översta steget under #Överstasteget.