Gör Vombsjösänkan till ett biosfärområde

Sjöbo, Lund och Eslöv ska tillsammans ansöka om att Vombsjösänkan får bli ett biosfärområde där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi på Hållbar Utveckling Skåne tycker att det är ett mycket bra initiativ och ställer oss bakom kandidaturen i ett stödbrev som går att ladda ner här.

Vombsjösänkan består av ett variationsrikt landskap med livsviktiga naturresurser för många människor. Flera av de globala utmaningar som världen står inför återfinns även i Vombsjösänkan: klimatförändringar, ökad ohälsa, ökat tryck på vattenresurser och hotad biologisk mångfald. I området finns exempelvis över 700 rödlistade arter, en av de högsta noteringarna i Sverige. Landskapet vittnar om lantbrukets förändringar under de senaste århundradena, den militära verksamheten på Revingehed och fiskenäringen i Vombsjön.

Att inrätta biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere som startade 1970. Tanken är att hitta lokala lösningar på globala utmaningar och bidra till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
Hittills har det bildats drygt 700 biosfärområden i 124 länder. I Sverige finns det hittills sju. Kristianstads vattenrike är ett av dem.

Nu hoppas vi att Vombsjösänkan ska bli det åttonde.

Foto: Lunds kommun

Kommentarer inaktiverade.