Sök Hållbar Utveckling Skånes stipendier!

Agenda 2030 syftar till att säkerställa varaktigt skydd för planeten, dess naturresurser och alla människor. Vid årsskiftet börjar Barnkonventionen att gälla som lag i Sverige och därför väljer föreningen att prioritera projekt om Agenda 2030 med ett barnperspektiv. Föreningen delar i samverkan med Malmö stad, SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fem stipendier på 5.000 kr vardera.

Ladda ner pdf-filen med mer information! Stipendium 2019

Kommentarer inaktiverade.