Gröna kulturarvets konferensrapport

Den 19 mars 2015 arrangerades konferensen Det gröna kulturarvet i Eslöv, Skåne. Talare var bland annat Tino Hjorth Bjerregaard som berättade om hur man vid Hammershus, Nordeuropas största borgruin, kombinerar skötsel av platsens gröna kulturarv med 500.000 besökande turister varje år. Övriga talare kom bland annat från Regionmuseet Kristianstad, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Göteborgs universitet.

Sent omsider finns nu en tryckt och färdig konferensrapport, men innehållet är i princip lika aktuellt idag som då! Vill du ha en tryckt version så kan du kontakta helena.thelander@hutskane.se. Så länge vi har några kvar skickar vi den mot portokostnad. Den finns också för nedladdning:

Här finns en konferensrapport att ladda ner!

Kommentarer inaktiverade.