Konferens om innovation i offentlig handling: Greater Copenhagen Mission Innovation 12 november

Hur nyttjar du den offentliga sektorns stora efterfrågan för att öka innovation och sysselsättning i samhället?

Greater Copenhagen har med sina många miljarder i köpkraft en kolossal outnyttjad potential för att driva på den innovation som behövs för att skapa nya gröna lösningar och stärka regionen som internationell grön föregångare. Politiskt ledarskap krävs för att styra regionens efterfrågan så att den på ett effektivt sätt driver på denna innovation. Men hur ska politikerna på bästa sätt ta klivet in och utnyttja denna potential i samarbete med företagen?

Detta är vad parterna bakom innovationsprojektet Cleantech TIPP vill debattera genom att bjuda in beslutsfattare i Greater Copenhagen till en Mission Innovation-konferens den 12 november. Här ska viktiga aktörer få dela med sig av sin syn på innovationens potential i Greater Copenhagen – och hur efterfrågan från den offentliga sektorn kan styras för att stimulera innovation, välfärd, tillväxt och grön omställning.

Målgrupp:

Konferensen vänder sig huvudsakligen till politiker och högre tjänstemän i regioner och kommuner i Danmark och Sverige.

Arrangörer

Bakom arrangemanget står Gate 21 och Concito som tillsammans driver Interreg ÖKS-projektet Cleantech TIPP. Syftet med projektet är att skapa bättre samstämmighet mellan den offentliga sektorns efterfrågan och marknadens utbud av innovativa lösningar. I Cleantech TIPP deltar svenska och danska kommuner med fall inom klimatanpassning, avfall, industriell symbios samt smart city. Konferensen genomförs på danska och svenska

PROGRAM

Kl. 9.30: Ankomst och kaffe m.m.

Kl. 10.00 Välkommen och kick-off
Morten Jastrup, moderator

Debatt: Hype eller hands-on?
Du får bland andra möta:
– Lars Thunberg, kommunalråd (KD) Helsingborg
– Anders Eldrup, bestyrelsesformand og forhenværende departementschef
– Frank E. Andersen, kommunaldirektør, Gentofte
– Marianne Larsson, chef för Nya branscher och innovation, Innovation Skåne
– Jakob Scharff, branchedirektør, DI
– Tom Heron, direktør for miljø, energi, vand og informatik, Niras

Marknadsplats: Meet the case
Hur ser det ut när den offentliga sektorns efterfrågan driver fram innovation?
Du får bland andra möta:
– Frederiksbergs innovationspartnerskab for klimatilpasning
– NSR innovativ upphandling: framtidens avfallshantering

Inspiration från en entreprenör
Matias Møl Dalsgaard, CEO och medgrundare, GoMore

Perspektiv: En livlina till framtiden?
Connie Hedegaard, ordförande för CONCITO
Steen Christiansen, ordförande för Gate 21 och borgmästare i Albertslund

Action: Nya möjligheter i praktiken
Søren Hilbert, advokat och partner, Lundgrens advokater
Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Move: Vem skapar förändringar och hur?
– En rullande panel där presentatörer och deltagare bidrar med konkreta åtgärder som kan göra offentliga myndigheter till starka innovatörer i samarbete med företagen.

Utbyte
När dagen är över har du

  • deltagit i debatten om hur kommuner och regioner intar den nödvändiga och pådrivande rollen som innovationsaktörer inom det gröna området
  • hört vad som står på företagsledarnas önskelistor om innovationssamarbeten med offentliga aktörer
  • tagit del av konkreta innovationsprojekt och fått höra vilka beslut och vilket ledarskap som varit avgörande för dem
  • fått juristens korta och precisa rekommendation om vad som krävs för att offentlig-privat innovation och offentlig upphandling ska kunna gå hand-i-hand.

Anmälan

Anmäl dig online här senast den 22 oktober 2018.

Pris:

Det är gratis att delta i konferensen.

 

Kommentarer inaktiverade.