Välkommen till ett seminarium om Offentligt-Privat Innovationssamarbete

Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) är en processmetod för innovativ offentlig upphandling. Syftet är att underlätta samarbetet  mellan offentlig sektor och det privata näringslivet när det saknas en på förhand given lösning, tjänst eller produkt.

Välkommen till ett seminarium fredag den 8 juni i Malmö om OPI i praktiken:
Inbjudan till seminarium/workshop 8 juni i Malmö

 

Offentligt-Privat Innovations-samarbete – en metod för utvecklad marknadsdialog och FoU-samverkan före upphandling.

Kommentarer inaktiverade.