Verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt.
För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till infoträff i Malmö tisdag den 6 mars kl. 9.00-10.00
Tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Hållbart Byggande i Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub håller IVL en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Talare på träffen i Malmö
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Datum, tid och plats
Tisdag 
den 6 mars 2018 kl. 09:00-10:00 
IVL Svenska Miljöinstitutet hos Studio Meetingpoint by Altitude, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Kostnadsfritt
Anmälan
Läs mer och anmäl dig här!
För frågor om infoträffen, kontakta Anders Ejlertsson, Anders.Ejlertsson@ivl.se.
För frågor om anmälan och annan praktisk info, kontakta Anders Wikman, anders.wikman@ivl.se.

Verktyget har vuxit fram genom den förändrade kravbilden på enegi och miljöleding. Kravställning kring byggnaders energi och miljöprestanda har under en 10-årsperiod genomgått stora förändringar. Från att endast omfatta krav på köpt energi enligt BBR, via lokala initiativ såsom t.ex. Miljöbyggprogram SYD i Skåne till nationella och internationella klassningssystem som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Kraven har efterhand blivit hårdare och kommit att omfatta fler parametrar.

En tydlig och positiv trend är ökat fokus på miljöpåverkan från energi- och materialanvändning. Men vilka krav ställer detta på förändrade verktyg och arbetsmetoder? Hur hanteras t.ex. BBR 25:s nya energikrav och LCA-kravet i MB3.0 under projektering, uppförande och verifieringsfas för en byggnad? Vi gör nedslag i nuläget och spanar in i framtiden. Hur kommer t.ex. miljövärdering av energianvändning att kunna gå till och vilka andra krav kan tänkas dyka upp?

Kommentarer inaktiverade.