Översta steget: de första kliven i projektet är tagna!

Kommunerna i Översta steget har påbörjat sin resa uppför avfallstrappan. Eslövs kommun håller på och filar på en handlingsplan för att förebygga matsvinn i Ekenässkolans kök. Lomma kommun har börjat titta på varför det uppstår förbrukade datorer och mobiltelefoner i kommunens verksamhet. I Lunds kommun arbetar äldreboendet Linegården med matsvinnet och Svedala kommun fokuserar på förskolan Hattstugan i Bara, där också matsvinnet ska minska.

Det uppstår intressanta frågor under arbetets gång. Hur ofta och länge ska man mäta matsvinnet? Ska man mäta allt svinn eller till exempel bara tillagningssvinnet? Är en dator som skickas iväg för återanvändning ett avfall? Vi lär oss mycket på vägen och kommunerna får chans att utbyta erfarenheter.

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall
Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Eslövs, Lomma, Lunds och Svedala kommuner deltar i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent! Läs mer om Översta steget

Kandidatexamen om Översta steget
Under våren 2017 har Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola skrivit en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta eller avstå i projekt som Översta steget. Ladda ner uppsatsen här

Finansiering
Kommunerna betalar en deltagaravgift och Hållbar Utveckling Skåne har även beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Kontakt
För mer information om Översta steget välkommen att kontakta projektledare Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.

På vår Facebooksida kommer du att kunna läsa mer om Översta steget under #Överstasteget.

Kommentarer inaktiverade.