Arbetar din kommun med intelligenta mobilitetslösningar?

Nu har din kommun möjlighet att ingå i ett regionalt projekt tillsammans med danska partner omkring intelligenta mobilitetslösningar. Projektet ”Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen” har som mål är skapa strategisk utveckling för hela Greater Copenhagen/Skåne omkring framtidens intelligenta mobilitetslösningar. Projektet vill underlätta för nya mobilitetstjänster, öka möjligheten för integrerade lösningar och gemensamma standarder samt öka effekten av kommunala och regionala teknikinvesteringar.

Exempel på tema som din kommun kan arbeta med är Mobility as a Service, signalsystem och trafikinformation, förarlösa transporter eller digitala lösningar för cykelinfrastruktur. Några nuvarande kommunala test som ingår i projektet är trafikoptimering i rondell, parkering vid mobility points (pendlingsnoder) och trafikljusoptimering ”gröna vågor” för pendling på cykel. Vad vill du testa?

Kommunen är centrum för implementering av intelligenta mobilitetslösningar och projektet utgör en möjlighet att arbeta tvärgående mellan kommuner, regioner och nationell nivå.
Projektet är utvecklat på basis av ett förprojekt/studie som undersökt möjligheterna med Intelligenta Transportsystem i Greater Copenhagen/Skåne. En stor del av grundarbetet i projektuppbyggningen är såtillvida genomförd.

Nu bjuder vi dig in som kommun till ett sammanhang där du kan testa lösningar på framtidens intelligenta mobilitetslösningar i samarbeta med andra kommuner och regionala aktörer.

Syftet med projektet:

  • Utveckla och testa nya tekniska möjligheter för att främja en grön och effektiv transport (minska CO2).
  • Utbyte av erfarenheter för nya industrier, mobilitetstjänster och affärsmodeller. Skalbarhet i lösningar underlättas genom strategiskt samarbete.
  • Öka kapaciteten för att kommunala och regionala teknikinvesteringar är öppna mellan myndighetsgränser i Danmark och Sverige.
  • Nedan kan du se mera info om projektet och infomöten vi avhåller i Köpenhamn. Vi kommer också gärna ut till er för ett bilateralt möte.

 

 

Kommentarer inaktiverade.