Hållbar Utveckling Skåne söker en arvoderad ekonomiansvarig

Har du bra koll på siffror? Är du ordningssam och strukturerad? Vill du vara med i ett engagerat och trevligt gäng av styrelseledamöter och kanslipersonal som brinner för hållbar utveckling? Då kanske uppdraget som arvoderad ekonomiansvarig är något för dig!

Om uppdraget

Att vara ekonomiansvarig i Hållbar Utveckling Skåne innebär att vara ett stöd för verksamhetsansvarig i ekonomiska frågor, ha koll på tidpunkter för när olika ekonomiska uppgifter ska genomföras och ta initiativ till detta gentemot verksamhetsledaren.

Möten och förberedelser för möten 

 • Ekonomiansvarig bör delta på styrelsemöten i samma omfattning som övriga styrelseledamöter (6 möten/år, 3 timmar/gång) + restid. Kallelse till styrelsemöten utgår från verksamhetsledaren.
 • Två gånger om året informerar ekonomiansvarig styrelsen om det ekonomiska läget. (förberedelser 1–2 tim/per gång)
 • Ekonomiansvarig ingår vanligtvis – men inte nödvändigtvis – i arbetsutskottet som i vissa fall har möten innan styrelsemöten och i andra fall endast mejlkontakt. (2 timmar/gång, max 6 ggr/år) + restid
 • Ekonomiansvarig bör delta vid årsmötet och redogöra för ekonomin (1 gg/år)

Övriga uppgifter 

 • Varje månad ska ekonomiansvarig göra sin egen uppföljning utifrån de ekonomiska rapporterna från redovisningsbyrån och skicka dem vidare till AU samt revisorer. (0,5–1,5 tim/månad)
 • Under hösten ta budget fram för nästa år tillsammans med verksamhetsansvarig. (träffas 2–3 tillfällen, 2 timmar/gång)
 • I början av året, när bokslutet är klart, tar ekonomiansvarig fram siffror och tabeller som behövs i verksamhetsberättelsen för både föreningens verksamhet och de respektive projekten (5–6 timmar)
 • Deklarera och lämna uppgifter till SCB. (3–4 timmar)
 • Vid revisorernas granskning ska ekonomiansvarig helst finnas tillgänglig för att svara på frågor (2 timmar)

Utöver detta bör ekonomiansvarig också: 

 • en gång om året gå igenom föreningens uträkningar kring OH-kostnader, personalens timkostnader etc som används vid budgetarbete i projektansökningar.
 • vara bollplank när det gäller budget i större projektansökningar
 • ha en vilja att förenkla och effektivisera arbetet med föreningens ekonomi
 • ta huvudansvar för att hitta extern grundfinansiering för föreningen

Notera att löpande arbete med bokföring, lönehantering, fakturering, in- och utbetalning samt bokslutsarbete sköts av verksamhetsansvarig och redovisningsbyrå.

Den totala årsarbetstiden uppskattas till cirka 70 timmar. Tjänsten är arvoderad.

Skicka in en kortfattad presentation av dig själv snarast möjligt till Helena.thelander@hutskane.se  så hör vi av oss för en eventuell träff.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.