Stipendiaterna har tillkännagivits!

I början av året utlyste vi tre stipendier på temat marin nedskräpning. Igår på Världsvattendagen passade vi på att tillkännage våra tre stipendiater.

Nermina Jaganjac och hennes klass 7 på Pilbäcksskolan i Malmö vill producera ett utbildningsmaterial om Öresund och agera unga ambassadörer för hållbar utveckling på andra skolor i Malmö.

Kristina Rowett arbetar i en 2–9-klass i grundsärskolan i Simrishamn som vill åka ut med en båt och se mer av det som Marint Centrum gör/har gjort och även åka in till Sysavs avfallsanläggning i Malmö för att bättre förstå sammanhangen.

Gertrud Söderdahl arbetar i en klass 4 på Lerbergsskolan som gjort en kampanj för att minska användandet av plastpåsar i Höganäs. Klassen vill använda pengarna för att besöka ”Sjätte kontinenten” i Lund i höst. Se en kort film om deras upprop.

Tack för alla spännande, intressanta och roliga stipendieansökningar! Och tack till Sparbanken Syd och Region Skåne som finansierar två av stipendierna!

No littering and keep clean sign post in travel spot area like sea, lake and mountain for saving environment and nature.

Kommentarer inaktiverade.