Konferensen det gröna kulturarvet: Final call for papers

Konferensen om det gröna kulturarvet äger rum den 19 mars 2015. Skicka in ditt abstract senast 10 november!

Vi är på jakt efter intressanta föredragshållare på nedanstående teman:
- Grönt kulturarv inom rekreation och hälsa
- Grönt kulturarv inom jordbruk & livsmedel
- Grönt kulturarv inom stad & samhälle

Call for papers Gröna kulturarvet

Skicka in ett kort, enkelt abstract på max en A4 senast den 10 november till helena.thelander@hutskane.se

Sprid denna förfrågan i dina nätverk så vi får föredragshållare vi kanske aldrig hittat annars – då hjälper du oss att göra konferensen ännu bättre!

Tack på förhand hälsar
Hållbar Utveckling Skånes nätverk för det gröna kulturarvet

 

Välkommen som medlem Stiftelsen Skånska Landskap!

Stiftelsen Skånska Landskap presenterar sig så här:

Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation, med årligt anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av vår verksamhet.

Vår arena är 10 000 hektar mark, där närmare tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används för våra strövområden, men vi bedriver också skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna.

Stipendium 2014

 

Ansök om HUT Skånes stipendium för lärande för hållbar utveckling!

Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Stipendiesumman är 5.000 kronor. Läs mer i pdf-filen som du kan ladda ner här!

 

16 oktober: följ med nätverket Det gröna kulturarvet till Örnanäs!

Den 16 oktober gör Hållbar Utveckling Skånes nätverk Det gröna kulturarvet studiebesök på Örnanäs – Skånes första och hittills enda kulturreservat. Här kan du njuta av biologisk och historisk mångfald i ett stycke unik kulturmiljö. Ta med bra skor och kläder efter väder. Fika finns från 9.30. Vi som vill stanna och äta lunch tar med egen matsäck. Välkommen att delta!

Här finns inbjudan!

 

 

Välkommen off2off!

Vi hälsar vår nyaste medlem välkommen till Hållbar Utveckling Skåne. Det Karlstad-baserade företaget off2off som utvecklat Malmö stads interna tjänst Malvin. Malvin är en förmedlingstjänst – ett ”internt blocket” där Malmö stads förvaltningar kan förmedla möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan förvaltningarna. Bra för miljön och kommunens plånbok!

Off2off har också gått vidare som ett av sju bidrag i SAMSA-innovations Innovationsupphandling av system för återanvändning. (http://www.samsa-innovation.se/)

 

Årsmöte 2014-04-23

Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes årsmöte. Eftermiddagen inleds med presentationer av några intressanta projekt på gång i Trelleborg, därefter följer föreningens årsmöte.

PROGRAM
12.45    Maglarps sandtag – det lilla reservatet med de stora rariteterna.
13.00    Guidning i den nya biogasutställningen.
13.15    Albäcksområdet – hur ett rekreationsområde blir till och utvecklas.
13.30    Skåres marina reservat, bland tångskogar och ålgräsängar. Vad finns under ytan?
13.45    Fika
14.15    Årsmöte och presentation av 2013 års stipendiat Stina Billing
15.45    Diskussion
16.00    Slut

Inbjudan Årsmöte 2014

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till valberedning

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Föreningens stadgar

 

Vattendagen i fredags!

Vattendagen som vi arrangerade tillsammans med Sydvatten, Lunds universitet och Vattenhallen blev väldigt lyckad! 75 gymnasielärare kom och deltog i miniföreläsningar om olika vattenrelaterade ämnen. Bland annat fick vi höra Chad Boda från LUCSUS berätta om virtuellt vatten.

Presentationerna publiceras efterhand på följande hemsida: http://www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten/stort-intresse-for-varldsvattendagen-1