Välkomna till HUT Skåne, ARNA i Fågelriket!

Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar gränsöverskridande mellan kultursektorn och naturvetenskapen med att utforska och nyskapa sammanhangen mellan natur, kulturarv och vårt omgivande landskap. Vårt mål är att inspirera till nyfikenhet på världen vi lever i och till kreativt medskapande i en hållbar utveckling.

Säg välkommen till vår nyaste medlem IVL Svenska miljöinstitutet!

IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar sig så här:
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan 1966 arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier. Bredden på verksamheten i kombination med det tvärvetenskapliga arbetssättet gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som svar på ytterst specifika problem.

19 mars 2015: Konferensen Det Gröna Kulturarvet

—- Gröna kulturarvets kalender finns på plats från årsskiftet —-

Vad händer när det gäller det gröna kulturarvet? Spännande forskning? Goda exempel? Nya nytto- och användningsområden?

Den 19 mars 2015 arrangeras en konferens om det gröna kulturarvet i Eslöv, Skåne. Talare är bland annat Tino Hjorth Bjerregaard som berättar om hur man vid Hammershus, Nordeuropas största borgruin, kombinerar skötsel av platsens gröna kulturarv med 500.000 besökande turister varje år. Övriga talare kommer bland annat från Regionmuseet Kristianstad, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Göteborgs universitet.

Ladda ner inbjudan här!

PROGRAM
9.00 Kaffe och fralla
9.30 Välkommen. Hållbar Utveckling Skånes nätverk det gröna kulturarvet och moderator Eva Jansson, forskningsledare vid Programmet för Odlad Mångfald, POM
9.40 Tolka landskapet genom det gröna kulturarvet, Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
10.10 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan, Joakim Seiler, Gunnebo Slott
10.30 BENSTRÄCKARE MED FRUKT
10.50 Att utveckla bra trädgårdsmästarpraktiker för det hortikulturella arvet, Tina Westerlund, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
11.10 Hammershus på Bornholm: Grönt kulturarv och 500.000 turister per år, Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyrelsen Bornholm (danska/nordiska)
11.40 Träd-gården vid Araslövs herrgård – ett bortglömt kulturarv. Patrik Olsson, Regionmuseet Kristianstad
12.00 Lunch
13.00 Rostorp i Malmö: Egnahemsträdgårdens roll och värden i staden, Anna Jakobsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
13.20 AB Stadsholmen: Vårdprogram ger kunskaps- och metodutveckling, Maria Flinck, trädgårdshistoriker, trädgårdsantikvarie och författare
13.50 Den moderna järnvägen och det gröna kulturarvet, Johan Bergkvist, Trafikverket
14.20 Kulturspannmål från frö till bröd, Caroline Lindö, Brödlabbet och Magnus Nyman Lindö, Källunda Gård
14.40 Kaffe och kaka
15.10 Land owners, practitioners and scientists: the need of a transdisciplinary
approach to the conservation of cultural relict plant, Line Breian, Göteborgs Universitet och Svein Øivind Solberg, Nordgen (engelska)
15.40 Panelsamtal: inspiration och framtid. Moderatorns summering av dagen.
16.30 Mingel – mat, dryck och trevligt sällskap
Arrangör är Nätverket Det Gröna Kulturarvet som drivs via Hållbar Utveckling Skåne. Läs om föreningen och nätverket på www.hutskane.se.

Konferensen det gröna kulturarvet: Final call for papers

Konferensen om det gröna kulturarvet äger rum den 19 mars 2015. Skicka in ditt abstract senast 10 november!

Vi är på jakt efter intressanta föredragshållare på nedanstående teman:
- Grönt kulturarv inom rekreation och hälsa
- Grönt kulturarv inom jordbruk & livsmedel
- Grönt kulturarv inom stad & samhälle

Call for papers Gröna kulturarvet

Skicka in ett kort, enkelt abstract på max en A4 senast den 10 november till helena.thelander@hutskane.se

Sprid denna förfrågan i dina nätverk så vi får föredragshållare vi kanske aldrig hittat annars – då hjälper du oss att göra konferensen ännu bättre!

Tack på förhand hälsar
Hållbar Utveckling Skånes nätverk för det gröna kulturarvet

 

Välkommen som medlem Stiftelsen Skånska Landskap!

Stiftelsen Skånska Landskap presenterar sig så här:

Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation, med årligt anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av vår verksamhet.

Vår arena är 10 000 hektar mark, där närmare tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används för våra strövområden, men vi bedriver också skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna.

Stipendium 2014

 

Ansök om HUT Skånes stipendium för lärande för hållbar utveckling!

Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Stipendiesumman är 5.000 kronor. Läs mer i pdf-filen som du kan ladda ner här!

 

16 oktober: följ med nätverket Det gröna kulturarvet till Örnanäs!

Den 16 oktober gör Hållbar Utveckling Skånes nätverk Det gröna kulturarvet studiebesök på Örnanäs – Skånes första och hittills enda kulturreservat. Här kan du njuta av biologisk och historisk mångfald i ett stycke unik kulturmiljö. Ta med bra skor och kläder efter väder. Fika finns från 9.30. Vi som vill stanna och äta lunch tar med egen matsäck. Välkommen att delta!

Här finns inbjudan!

 

 

Välkommen off2off!

Vi hälsar vår nyaste medlem välkommen till Hållbar Utveckling Skåne. Det Karlstad-baserade företaget off2off som utvecklat Malmö stads interna tjänst Malvin. Malvin är en förmedlingstjänst – ett ”internt blocket” där Malmö stads förvaltningar kan förmedla möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan förvaltningarna. Bra för miljön och kommunens plånbok!

Off2off har också gått vidare som ett av sju bidrag i SAMSA-innovations Innovationsupphandling av system för återanvändning. (http://www.samsa-innovation.se/)