Årsmöte 2014-04-23

Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes årsmöte. Eftermiddagen inleds med presentationer av några intressanta projekt på gång i Trelleborg, därefter följer föreningens årsmöte.

PROGRAM
12.45    Maglarps sandtag – det lilla reservatet med de stora rariteterna.
13.00    Guidning i den nya biogasutställningen.
13.15    Albäcksområdet – hur ett rekreationsområde blir till och utvecklas.
13.30    Skåres marina reservat, bland tångskogar och ålgräsängar. Vad finns under ytan?
13.45    Fika
14.15    Årsmöte och presentation av 2013 års stipendiat Stina Billing
15.45    Diskussion
16.00    Slut

Inbjudan Årsmöte 2014

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till valberedning

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Föreningens stadgar

 

Vattendagen i fredags!

Vattendagen som vi arrangerade tillsammans med Sydvatten, Lunds universitet och Vattenhallen blev väldigt lyckad! 75 gymnasielärare kom och deltog i miniföreläsningar om olika vattenrelaterade ämnen. Bland annat fick vi höra Chad Boda från LUCSUS berätta om virtuellt vatten.

Presentationerna publiceras efterhand på följande hemsida: http://www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten/stort-intresse-for-varldsvattendagen-1

 

Hej gymnasielärare, kom på inspirationsdag om vatten 21 mars!

Hur hänger vatten och mänskliga rättigheter ihop? Vad menas med water grabbing? Varför har kubmaneten 24 ögon? Vad kan lotusblomman lära oss? Det är frågor som besvaras fredagen 21 mars när vi firar Världsvattendagen.
Delta i miniföreläsningar och workshops med forskare och experter! Vi ger dig samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter på vatten. Träffa andra lärare och knyt nya kontakter! Få inspiration till ämnesövergripande temaarbeten kring vattenfrågor! De medverkande forskarna och experterna ingår i Bollplanksprojektet, en hjälp till elever när de skriver sina gymnasiearbeten. Läs mer på www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten
Tid: Fredag 21 mars, 9.00-12.00 (registrering från 8.30). Vi bjuder på smörgåsfika.
Plats: Vattenhallen, John Ericsons väg 1, Lund
Arrangemanget är gratis men anmälan är bindande. Vid frånvaro debiteras 400 kr. Begränsat antal platser! Skicka din anmälan med uppgifter om namn, skola, undervisningsämnen, kommun och eventuell specialkost till vattendagen@sydvatten.se senast den 3 februari.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds universitet, Vattenhallen Science Center, Sydvatten och HUT Skåne.

Ladda ner fullständig inbjudan här!

Välkommen Sydvatten!

Hej och varmt välkomna säger vi till föreningens senaste medlem Sydvatten!
Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900.000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Tillsammans med kommunernas VA-organisationer driver Sydvatten skolprojektet Drick kranvatten, drickkranvatten.se

Årets HUT-stipendiat!

Årets HUT-stipendiat heter Stina Billing. Stina är slöjdlärare och arbetar på Freinetskolan i Lund. Till våren kommer hon genomföra slöjdträffar med fokus på återbruk för både skolans elever och personal. Återbruk sparar resurser, både ekonomiska och ekologiska, och på slöjdträffarna lär sig deltagarna tillsammans över åldersgränser och yrkespositioner. Inspirationen kommer från gamla tiders syjuntor, dagens handarbetscaféer och Slöjdklubben som är Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet. Stort grattis Stina!

HUT Skånes nätverksmejl

Föreningen skickar ut ett nätverksmejl till de som anmält intresse. Vill du ha nätverksmejlet skickat till dig? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se
Marin Miljöanalys AB söker extra personal till ett projekt i Åhus hamn: Projektet omfattar miljökontrollmätningar i vattnet utanför Åhus hamn. Mätningar ska göras dagligen under de första 2 veckorna, sedan kommer mätintervallet att justeras. Båt med förare finns. Enkel rapportering av mätdata i Excel. Projektet beräknas att pågå i flera månader med uppehåll för jul.
Krav: Körkort, tillgång till egen bil är en fördel. Omfattning: inledningsvis 100 %
Kontakt: Sabina Fogelström, sabina@marin.se, 0703330987.

HUT-info:
I onsdags genomförde vi vår lärardag i Vattenhallen – den var mycket uppskattad och vi funderar nu på en uppföljande träff under antingen vår- eller hösttermin 2014. Om du har idéer som du vill att jag ska ta med mig i den planeringen så mejla eller ring! Det kan gälla organisationer du tycker ska finnas representerade eller intressanta workshopar som du varit på och tror skulle passa pedagoger i framför allt högstadie- och gymnasieklasser.

1. HandlingsForum/MILOU2 arrangerar LowTox-dag 12 november. Ladda ner program och inbjudan här
2. HUT är medarrangör i konferensen Öresund Sustainability Day 3 december och erbjuder nätverket rabatterad deltagaravgift.
Programmet finns här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.31942/1.524167
Anmäl dig via följande länk: http://eventus.trippus.se/sday_oresund_2013_partner
3. Nätverket Förebyggande av avfall har nästa träff 5 november, kl 9-12 på Helix-huset, Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö. Bland annat kommer Hervé Corvellec från Lunds Universitet att berätta om definitionen av förebyggande av avfall utifrån EU-direktivet och Anna Ranger kommer prata om retorik och vokabulär kring förebyggande av avfall. Detta följs av gruppdiskussioner. Anmälan: britt-marie.fagerstrom@tyrens.se
4. Vårt stipendium kring lärande går fortfarande att söka! Ansökningsformulär finns här.

5. Nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård har möte 19  november. Plats och dagordning meddelas senare. Kontakt gosta.regnell@lansstyrelsen.se

 

AGENDA:
5 november kl 9-12, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö
Nätverket Förebyggande av avfall träffas
Anmälan: britt-marie.fagerstrom@tyrens.se
_____________________________________________

7 november kl 8.30-16.25 Karlskrona
EnergiTing Sydost
Den årliga energikonferensen har i år tema mat och klimat.
Program: http://energikontorsydost.se/energitingsydost/2013program.php?utm_campaign=cmp_239416&utm_source=getanewsletter
Anmälan: http://simplesignup.se/event/28108-energiting-sydost-2013?utm_campaign=cmp_239416&utm_source=getanewsletter
_____________________________________________

11 november kl 13.30-17.30 Moriskan i Malmö
Kreativa Skåne – mötesplatsen där vi hyllar kreativa människor inom arkitektur, design, miljö & miljöteknik.
Program: http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Planeringsdialog/Kreativa-Skane/Kreativa-Skane—Program-2013/
Anmälan: http://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=178331a2141d365b8a8e2cf0be8201164dbdbee&sessid=114604nHzJLoBj4hmg4Ac&page=1
_____________________________________________

12 november kl 8.30-16.00 Malmö Cleantech City, Nordenskiöldsgatan 17
LowTox-dagen – hur skapar vi en hållbar förskola?
Anmälan: http://simplesignup.se/event/31516-lowtox-dagen
_____________________________________________

12 november kl 9.30-15.00 Elite Hotel, Scheelevägen 27, Lund
RE:NOVERA 2013 – konferens med fokus på hållbar renovering av fastigheter

http://www.ideonlightfoot.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/REnovera_2013.pdf

_____________________________________________

14 november kl 9-13 Domkyrkoforum Lund
“De dolda talangerna, morgondagens guldgruva”. Program och inbjudan finns här.
Seminariet avslutas med lunch.
_____________________________________________

18-24 november
Antirasistiska filmdagar i Skåne
Läs mer på www.arfarf.se
_____________________________________________

19 november
Nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård har möte
Plats och dagordning meddelas senare. Kontakt gosta.regnell@lansstyrelsen.se

_____________________________________________

3 december kl 8-17, Orkanen, Malmö högskola
Sustainability Day Öresund
Program: http://miljoaktuellt.idg.se/2.31942/1.524167
Anmälan: http://eventus.trippus.se/sday_oresund_2013_partner
_____________________________________________

5 december
Skånes färdplan för biogas arrangerar seminarium
Program och anmälan: http://biogassyd.se/187/kalendarium/2013-10-15-fardplansseminarium-2013—ny-energi-i-biogasbranschen.html
_____________________________________________

6 december kl 9-16, U301, Ubåtshallen, Malmö högskola
Urbanforskningens dag ägnas åt kulturens roll i stadsutvecklingen
Samtalen kommer att röra såväl konkreta stadsomvandlingsprojekt med fokus på kulturverksamheter som synen på kultur i relation till olika delar av staden.
OSA: senast 18 november till clara@isumalmo.se
_____________________________________________

10-11 december kl lunch till lunch, Hässleholm
Swepommkonferensen 2013
Årets SWEPOMM konferens kommer att äga rum i Hässleholm och arrangeras tillsammans med Hållbar Mobilitet Skåne.
Inbjudan med anmälningsinformation kommer snart!
_____________________________________________

 

Inspirationsdag för lärare den 23 oktober!

Vi kommer hålla till på Vattenhallen i Lund.

Det blir både workshops och mässtorg. Under dagen finns sex workshops att välja mellan, man hinner med fyra stycken maximalt. Om man vill ha mer tid att gå på mässtorget så hinner man med tre workshops. Vilka workshops du vill gå på skriver du upp vid ankomsten i Vattenhallen.

Det är en viktig dag och många olika organisationer är på plats för att presentera och demonstrera sina metoder och sitt material.

Sprid gärna inbjudan så den hamnar hos de pedagoger som behöver den!

Anmäl dig via följande länk: http://simplesignup.se/event/31100

Här laddar du ner inbjudan